Vstupy

OSM: 7932 (JOSM)
21. 02. 2021 o 00:21

MINV: 16032 (JOSM)
17. 02. 2021

Výstupy

OSM so zlúčenými adresami (JOSM)

Otvárajte až po kontrole vstupných dát (vpravo).

Zoznam so zmenami

Zoznam adries (jedna položka na riadok) popisujúci, čo sa s každou adresou udialo (modify=úprava existujúceho elementu, create=nová adresa).

Prievidza

Trenčiansky/Prievidza

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (2)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

2006/ 48.775 18.56 JOSM

Adresné body bez súradníc (1892)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Podhorská (19.89)
F. Hečku (19.75)
Roľnícka (8.91)
Družstevná (8.52)
Dúbravská (7.75)
B. Slančíkovej (7.55)
Vrchárska (7.26)
Nábrežie A. Kmeťa (7.24)
Bôrová (5.95)
Remeselnícka (5.87)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Astrová ulica => Astrová
Bakalárska ulica => Bakalárska
Banícka ulica => Banícka
Bazová ulica => Bazová
Bottova ulica => Bottova
Buková ulica => Buková
Bôrová ulica => Bôrová
Dlhá ulica => Dlhá
Družstevná ulica => Družstevná
Dubová ulica => Dubová
Duklianska ulica => Duklianska
Dúbravská ulica => Dúbravská
Fialková ulica => Fialková
Garbiarska ulica => Garbiarska
Garážová ulica => Garážová
Gazdovská ulica => Gazdovská
Golfová ulica => Golfová
Hasičská ulica => Hasičská
Hlboká ulica => Hlboká
Hrabová ulica => Hrabová
Hradecká ulica => Hradecká
Hrnčiarska ulica => Hrnčiarska
Hviezdoslavova ulica => Hviezdoslavova
Inžinierska ulica => Inžinierska
Jaseňová ulica => Jaseňová
Jedľová ulica => Jedľová
Južná ulica => Južná
Jánošíkova ulica => Jánošíkova
Jégého ulica => Jégého
Klampiarska ulica => Klampiarska
Klinčeková ulica => Klinčeková
Kláštorná ulica => Kláštorná
Koceľova ulica => Koceľova
Koncová ulica => Koncová
Konvalinková ulica => Konvalinková
Krajná ulica => Krajná
Krátka ulica => Krátka
Krížna ulica => Krížna
Kukučínova ulica => Kukučínova
Kvetná ulica => Kvetná
Kútovská ulica => Kútovská
Lesná ulica => Lesná
Letisková ulica => Letisková
Lipová ulica => Lipová
Lúčna ulica => Lúčna
Majerská ulica => Majerská
Makovického ulica => Makovického
Malolehotská ulica => Malolehotská
Malonecpalská ulica => Malonecpalská
Malookružná ulica => Malookružná
Malá ulica => Malá
Mariánska ulica => Mariánska
Medzibriežková ulica => Medzibriežková
Mliekarenská ulica => Mliekarenská
Mlynská ulica => Mlynská
Mlynárska ulica => Mlynárska
Mojmírova ulica => Mojmírova
Montážna ulica => Montážna
Moštenická ulica => Moštenická
Mrazničná ulica => Mrazničná
Májová ulica => Májová
Nadjazdová ulica => Nadjazdová
Narcisová ulica => Narcisová
Nezábudková ulica => Nezábudková
Nová ulica => Nová
Nábrežná ulica => Nábrežná
Obuvnícka ulica => Obuvnícka
Parková ulica => Parková
Partizánska ulica => Partizánska
Pavlovská ulica => Pavlovská
Pekná ulica => Pekná
Podhorská ulica => Podhorská
Podjazdová ulica => Podjazdová
Povstalecká ulica => Povstalecká
Poľná ulica => Poľná
Priama ulica => Priama
Priechodná ulica => Priechodná
Priemyselná ulica => Priemyselná
Prírodná ulica => Prírodná
Puškinova ulica => Puškinova
Rakytová ulica => Rakytová
Rastislavova ulica => Rastislavova
Remeselnícka ulica => Remeselnícka
Richtárska ulica => Richtárska
Riečna ulica => Riečna
Rovná ulica => Rovná
Roľnícka ulica => Roľnícka
Ružová ulica => Ružová
Sadová ulica => Sadová
Severná ulica => Severná
Sitnianskeho ulica => Sitnianskeho
Skladová ulica => Skladová
Skrytá ulica => Skrytá
Slnečná ulica => Slnečná
Smreková ulica => Smreková
Snežienková ulica => Snežienková
Spojovacia ulica => Spojovacia
Staničná ulica => Staničná
Stredná ulica => Stredná
Strmá ulica => Strmá
Strojárska ulica => Strojárska
Svätoplukova ulica => Svätoplukova
Súbežná ulica => Súbežná
Súhradská ulica => Súhradská
Súkennícka ulica => Súkennícka
Tenisová ulica => Tenisová
Teplárenská ulica => Teplárenská
Tichá ulica => Tichá
Tkáčska ulica => Tkáčska
Traťová ulica => Traťová
Trhová ulica => Trhová
Tulipánová ulica => Tulipánová
Uhlištná ulica => Uhlištná
Ulica 1. mája => 1. mája
Ulica A. Bednára => A. Bednára
Ulica A. Bernoláka => A. Bernoláka
Ulica A. H. Gavloviča => A. H. Gavloviča
Ulica A. Hlinku => A. Hlinku
Ulica A. Mišúta => A. Mišúta
Ulica A. Rudnaya => A. Rudnaya
Ulica A. Sládkoviča => A. Sládkoviča
Ulica A. Stodolu => A. Stodolu
Ulica A. Škarvana => A. Škarvana
Ulica A. Žarnova => A. Žarnova
Ulica B. Bjőrnsona => B. Bjőrnsona
Ulica B. Slančíkovej => B. Slančíkovej
Ulica C. Majerníka => C. Majerníka
Ulica D. Krmana => D. Krmana
Ulica D. Kubíka => D. Kubíka
Ulica E. M. Šoltésovej => E. M. Šoltésovej
Ulica F. Hečku => F. Hečku
Ulica F. Madvu => F. Madvu
Ulica G. Švéniho => G. Švéniho
Ulica I. Bukovčana => I. Bukovčana
Ulica I. Krasku => I. Krasku
Ulica I. Vysočana => I. Vysočana
Ulica J. Alexyho => J. Alexyho
Ulica J. Bendíka => J. Bendíka
Ulica J. Francisciho => J. Francisciho
Ulica J. Fándlyho => J. Fándlyho
Ulica J. G. Tajovského => J. G. Tajovského
Ulica J. Gramantíka => J. Gramantíka
Ulica J. Hollého => J. Hollého
Ulica J. I. Bajzu => J. I. Bajzu
Ulica J. Jesenského => J. Jesenského
Ulica J. Kollára => J. Kollára
Ulica J. Kráľa => J. Kráľa
Ulica J. L. Bellu => J. L. Bellu
Ulica J. M. Hurbana => J. M. Hurbana
Ulica J. Matúšku => J. Matúšku
Ulica J. Murgaša => J. Murgaša
Ulica J. Okáľa => J. Okáľa
Ulica J. Palkoviča => J. Palkoviča
Ulica J. Palárika => J. Palárika
Ulica J. Pauleho => J. Pauleho
Ulica J. Roháča => J. Roháča
Ulica J. Siváka => J. Siváka
Ulica J. Záborského => J. Záborského
Ulica J. Červeňa => J. Červeňa
Ulica J. Škopca => J. Škopca
Ulica J. Žirku => J. Žirku
Ulica K. Kuzmányho => K. Kuzmányho
Ulica K. Novackého => K. Novackého
Ulica L. Stančeka => L. Stančeka
Ulica M. Benku => M. Benku
Ulica M. Falešníka => M. Falešníka
Ulica M. Gorkého => M. Gorkého
Ulica M. Hodžu => M. Hodžu
Ulica M. Medveckej => M. Medveckej
Ulica M. Mišíka => M. Mišíka
Ulica M. R. Štefánika => M. R. Štefánika
Ulica M. Rázusa => M. Rázusa
Ulica Matice slovenskej => Matice slovenskej
Ulica P. Benického => P. Benického
Ulica P. Dobšinského => P. Dobšinského
Ulica P. J. Šafárika => P. J. Šafárika
Ulica R. Jašíka => R. Jašíka
Ulica S. Chalupku => S. Chalupku
Ulica S. Mečiara => S. Mečiara
Ulica T. Milkina => T. Milkina
Ulica T. Vansovej => T. Vansovej
Ulica V. Benedikta => V. Benedikta
Ulica družby => Družby
Ulica energetikov => Energetikov
Ulica na Kamenici => Na kamenici
Ulica na nádvorí => Na nádvorí
Ulica odbojárov => Odbojárov
Ulica olympionikov => Olympionikov
Ulica stavbárov => Stavbárov
Ulica za depom => Za depom
Ulica Ľ. Ondrejova => Ľ. Ondrejova
Ulica Ľ. Podjavorinskej => Ľ. Podjavorinskej
Ulica Ľ. Štúra => Ľ. Štúra
Ulica Š. Baniča => Š. Baniča
Ulica Š. Králika => Š. Králika
Ulica Š. Moyzesa => Š. Moyzesa
Ulica Š. Závodníka => Š. Závodníka
Urbánkova ulica => Urbánkova
Urbárska ulica => Urbárska
Vajanského ulica => Vajanského
Veterná ulica => Veterná
Veľkonecpalská ulica => Veľkonecpalská
Viničná ulica => Viničná
Vinohradnícka ulica => Vinohradnícka
Vnútorná ulica => Vnútorná
Vrchárska ulica => Vrchárska
Vápenická ulica => Vápenická
Východná ulica => Východná
Včelárska ulica => Včelárska
Zadná ulica => Zadná
Zdravotnícka ulica => Zdravotnícka
Zelená ulica => Zelená
Záhradnícka ulica => Záhradnícka
Západná ulica => Západná
Átriová ulica => Átriová
Úzka ulica => Úzka
Školská ulica => Školská
Športová ulica => Športová
Šulekova ulica => Šulekova
Šumperská ulica => Šumperská
Železničiarska ulica => Železničiarska

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w58402699 n5110110922 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

A. Bednára
A. Bernoláka
A. H. Gavloviča
A. Hlinku
A. Mišúta
A. Rudnaya
A. Sládkoviča
A. Stodolu
A. Škarvana
A. Žarnova
B. Bjőrnsona
B. Slančíkovej
C. Majerníka
Cesta Vl. Clementisa
D. Krmana
D. Kubíka
E. M. Šoltésovej
F. Hečku
F. Madvu
G. Švéniho
Hornonitrianska cesta
I. Bukovčana
I. Krasku
I. Vysočana
J. Alexyho
J. Bendíka
J. Francisciho
J. Fándlyho
J. G. Tajovského
J. Gramantíka
J. Hollého
J. I. Bajzu
J. Jesenského
J. Kollára
J. Kráľa
J. L. Bellu
J. M. Hurbana
J. Matúšku
J. Murgaša
J. Okáľa
J. Palkoviča
J. Palárika
J. Pauleho
J. Roháča
J. Siváka
J. Záborského
J. Červeňa
J. Škopca
J. Žirku
K. Kuzmányho
K. Novackého
L. Stančeka
M. Benku
M. Falešníka
M. Gorkého
M. Hodžu
M. Medveckej
M. Mišíka
M. R. Štefánika
M. Rázusa
Na kamenici
Na stanište
Nábrežie A. Kmeťa
Nábrežie J. Kalinčiaka
Námestie J. C. Hronského
Okružná cesta
P. Benického
P. Dobšinského
P. J. Šafárika
Pod hrádkom
Pod hájik
R. Jašíka
Rad L. N. Tolstého
S. Chalupku
S. Mečiara
T. Milkina
T. Vansovej
V. Benedikta
Ľ. Ondrejova
Ľ. Podjavorinskej
Ľ. Štúra
Š. Baniča
Š. Králika
Š. Moyzesa
Š. Závodníka

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Alberta Škarvana
Alexandra Rudnaya
Alfonza Bednára
Andreja Hlinku
Andreja Sládkoviča
Andreja Žarnova
Antona Bernoláka
Antona Hugolína Gavloviča
Antona Mišúta
Aurela Stodolu
Björnstjerna Björnsona
Borina
Boženy Slančíkovej
Cesta Vladimíra Clementisa
Cypriána Majerníka
Daniela Krmana
Dionýza Kubíka
Eleny Maróthy Šoltésovej
Františka Hečku
Františka Madvu
Gustáva Švéniho
Hornonitrianska
Hrbačky
Hôrka
Imricha Vysočana
Ivana Bukovčana
Ivana Krasku
Janka Alexyho
Janka Jesenského
Janka Kráľa
Janka Matúšku
Jonáša Záborského
Jozefa Gregora Tajovského
Jozefa Ignáca Bajzu
Jozefa Miloslava Hurbana
Jozefa Murgaša
Jozefa Pauleho
Jozefa Siváka
Jozefa Škopca
Juh 2
Juraja Fándlyho
Juraja Gramantíka
Juraja Palkoviča
Južný obchvat
Jána Bendíka
Jána Francisciho
Jána Hollého
Jána Kollára
Jána Levoslava Bellu
Jána Okáľa
Jána Palárika
Jána Roháča
Jána Červeňa
Jána Žirku
Karola Kuzmányho
Kolomana Novackého
Kopaničky
Kúpeľná
Kúty
Ladislava Stančeka
Lesný park
Leva Nikolajeviča Tolstého
Marky Medveckej
Martina Benku
Martina Falešníka
Martina Rázusa
Maxima Gorkého
Mikuláša Mišíka
Milana Hodžu
Milana Rastislava Štefánika
Na Kamenici
Na Stanište
Nábrežie Andreja Kmeťa
Nábrežie Jána Kalinčiaka
Námestie Jozefa Cígera Hronského
Okružná
Pavla Dobšinského
Pavla Jozefa Šafárika
Petra Benického
Pod Hrádkom
Pod Hájik
Poľnohospodárov
Prednádražie
Prievidzská
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého
Rudolfa Jašíka
Sad 600-ročnice
Sad 9. mája
Sad mieru
Sad mliekáreň
Sad SAD
Sad SNP
Sama Chalupku
Sklenárska
Stanislava Mečiara
Terézie Vansovej
Tichomíra Milkina
Vavrinca Benedikta
Východ
Ľuda Ondrejova
Ľudmily Podjavorinskej
Ľudovíta Štúra
Štefana Baniča
Štefana Králika
Štefana Moyzesa
Štefana Závodníka

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

1. mája (osm), Garbiarska (minv) w58060645
Agátová (osm), Narcisová (minv) w55961909
Alberta Škarvana (osm), A. Škarvana (minv) n1232534928
Alberta Škarvana (osm), A. Škarvana (minv) n1232536065
Alberta Škarvana (osm), A. Škarvana (minv) w47889176
Alberta Škarvana (osm), A. Škarvana (minv) n1232526089
Alberta Škarvana (osm), A. Škarvana (minv) w47889181
Alberta Škarvana (osm), A. Škarvana (minv) n1232529654
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232508771
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232513101
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n507124803
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232512671
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232514443
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232512220
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232514334
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232512810
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232510134
Alexandra Rudnaya (osm), Vajanského (minv) n1232510134
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232511852
Alexandra Rudnaya (osm), Vajanského (minv) n1232511852
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232514217
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232512763
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232508170
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n507124801
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232512367
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232514568
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232507806
Alexandra Rudnaya (osm), Mojmírova (minv) n1232513253
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232511356
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232513253
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232509099
Alexandra Rudnaya (osm), Mojmírova (minv) n1232513981
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232513082
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232513981
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232510935
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232512647
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232508676
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232512095
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232507406
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232511511
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232514377
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232511097
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232514025
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232513352
Alexandra Rudnaya (osm), Vajanského (minv) n1232512763
Alexandra Rudnaya (osm), A. Rudnaya (minv) n1232513651
Alfonza Bednára (osm), A. Bednára (minv) n2030768827
Alfonza Bednára (osm), A. Bednára (minv) n2030768857
Alfonza Bednára (osm), A. Bednára (minv) n2030768832
Alfonza Bednára (osm), A. Bednára (minv) n2030768874
Alfonza Bednára (osm), A. Bednára (minv) n2030768847
Alfonza Bednára (osm), A. Bednára (minv) n2030768911
Alfonza Bednára (osm), Pekná (minv) n2030768911
Alfonza Bednára (osm), A. Bednára (minv) w47846312
Alfonza Bednára (osm), A. Bednára (minv) n2030768835
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232526419
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232537969
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232535153
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232529922
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232524269
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232536399
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232532954
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232525144
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232521288
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232535563
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232530993
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232525616
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232538821
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232534386
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232530502
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232527795
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232536178
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232523321
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232529423
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w51721484
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w319763157
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w51721480
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w51721481
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w49010550
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w47901906
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232522198
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232520952
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w58401894
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232531929
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232525875
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232539091
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232534729
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232530635
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232537194
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232532428
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w641140074
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232538273
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) w51721483
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n1232530134
Andreja Sládkoviča (osm), Staničná (minv) w52025046
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52025046
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52024983
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52025023
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52024956
Andreja Sládkoviča (osm), J. Záborského (minv) w52024956
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52025021
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52025044
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52025001
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52025042
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n1232513222
Andreja Sládkoviča (osm), J. Záborského (minv) n1232513222
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52024954
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52024994
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w58401958
Andreja Sládkoviča (osm), M. Medveckej (minv) w52025024
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52025024
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52025047
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52024947
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52024982
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52024987
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52024989
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52024990
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52024961
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52024953
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52025050
Andreja Sládkoviča (osm), F. Hečku (minv) w52025050
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52024939
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52025045
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52024958
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52025048
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52024957
Andreja Sládkoviča (osm), M. Medveckej (minv) w52025050
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) w52024999
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372149
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372186
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372161
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372181
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372193
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372145
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372182
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372174
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372157
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372200
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) w52058077
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372163
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372179
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372189
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372197
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372202
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372205
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372208
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372213
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372173
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372192
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) w52058076
Andreja Žarnova (osm), A. Žarnova (minv) n2031372153
Andreja Žarnova (osm), J. M. Hurbana (minv) n2031372153
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n1232551394
Antona Bernoláka (osm), Mlynská (minv) w58403133
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) w58403133
Antona Bernoláka (osm), Richtárska (minv) w58403133
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n1232547743
Antona Bernoláka (osm), Hasičská (minv) n1232547743
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n1232548781
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n1232549545
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232510404
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232514293
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232510675
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232512468
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232512842
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232512231
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232511432
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232513765
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232507138
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232513104
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232511927
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232512674
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232508301
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n608399597
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232511203
Antona Hugolína Gavloviča (osm), S. Mečiara (minv) n1232512231
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232514050
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232511543
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232513401
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232514449
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232508788
Antona Hugolína Gavloviča (osm), A. H. Gavloviča (minv) n1232507483
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) n2030768945
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) n2030768922
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) w58401790
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) w47901944
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) w58401755
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) n2030768854
Antona Mišúta (osm), Fialková (minv) n2030768945
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) w656741098
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) n2030768814
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) n2030768882
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) n2030768958
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) n2030768803
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) n2030768796
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) n1232510808
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) n2030768787
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) n1232511952
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) n1232513237
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) n1232511456
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) n1232513964
Antona Mišúta (osm), A. Mišúta (minv) n1232513200
Astrová (osm), Nadjazdová (minv) n1232565450
Astrová (osm), Š. Baniča (minv) n1232572207
Aurela Stodolu (osm), A. Stodolu (minv) n1232512875
Aurela Stodolu (osm), A. Stodolu (minv) n1232509701
Aurela Stodolu (osm), A. Stodolu (minv) n1232512515
Aurela Stodolu (osm), A. Stodolu (minv) n1232511457
Aurela Stodolu (osm), A. Stodolu (minv) n1232507227
Aurela Stodolu (osm), A. Stodolu (minv) n1232513966
Aurela Stodolu (osm), A. Stodolu (minv) n1232509048
Aurela Stodolu (osm), A. Stodolu (minv) n1232508423
Aurela Stodolu (osm), A. Stodolu (minv) n1232511953
Aurela Stodolu (osm), A. Stodolu (minv) n1232514316
Aurela Stodolu (osm), A. Stodolu (minv) n1232510821
Banícka (osm), Malolehotská (minv) n1232510973
Banícka (osm), Nedožerská cesta (minv) n1232514577
Banícka (osm), S. Mečiara (minv) n1232511789
Bazová (osm), J. Jesenského (minv) w157064511
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232511222
Björnstjerna Björnsona (osm), Športová (minv) n2030444937
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232507434
Björnstjerna Björnsona (osm), M. R. Štefánika (minv) n2030444937
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232514055
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232509563
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232514453
Björnstjerna Björnsona (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232511365
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232513405
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232511365
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232508313
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232507157
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n2030444937
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232511561
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232509421
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232511412
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232507852
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232512382
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232509124
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232512772
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232510964
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232513261
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232511477
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232513990
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n2030445126
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232513598
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232511830
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232514187
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232512340
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232514550
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232512750
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n2030445131
Björnstjerna Björnsona (osm), Pod hrádkom (minv) n1232514224
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n7036072767
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n7036072770
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232511860
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n2030445034
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232514621
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232511908
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232508220
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232512449
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232512847
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232512819
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232511129
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232513381
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232514274
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232514224
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n7036072719
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n2030444910
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232512155
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232512655
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232513088
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232508713
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232513673
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232510204
Björnstjerna Björnsona (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232511520
Björnstjerna Björnsona (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232514224
Bojnická cesta (osm), M. Hodžu (minv) w52025132
Bojnická cesta (osm), M. Hodžu (minv) w47831275
Bottova (osm), Šumperská (minv) w55571092
Bottova (osm), Ľ. Štúra (minv) w55571055
Boženy Slančíkovej (osm), Mojmírova (minv) w55570197
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570197
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570198
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570202
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570205
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570203
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570191
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570194
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570193
Boženy Slančíkovej (osm), M. Benku (minv) w57961946
Boženy Slančíkovej (osm), J. G. Tajovského (minv) w55570209
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570209
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570212
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570087
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w57961946
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570012
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570027
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570011
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570033
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570010
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570031
Boženy Slančíkovej (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570026
Buková (osm), Hviezdoslavova (minv) w48957460
Buková (osm), Teplárenská (minv) w48957455
Bôrová (osm), Átriová (minv) w55961902
Bôrová (osm), Š. Králika (minv) w55961900
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232548462
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232548457
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) w170319649
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) w403637339
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232547915
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232547911
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) w407205315
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232549234
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232548741
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232547342
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232547998
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232549066
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232550597
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232546184
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) w55570229
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232546958
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) w403637333
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232551349
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) w403637335
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232547726
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232547533
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) w58403607
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232546283
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232547052
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232548206
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232547824
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232545707
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) w58403630
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) w58403616
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232545768
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232549220
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232546302
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232550213
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232549484
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232547184
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232546819
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) w58403601
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232547298
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232547666
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232551822
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n4344193085
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232551094
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n4344193084
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232546677
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n4344193083
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232545989
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n4344193082
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232547592
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n4344193081
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Garbiarska (minv) w47889284
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) w47889284
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), J. Francisciho (minv) n1232551474
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232551474
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n4344193080
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232548318
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232545778
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232547630
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232550035
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n1232551498
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n4344193078
Cesta Vladimíra Clementisa (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n4344193079
Cesta pod Banskou (osm), Hlboká (minv) w55787391
Cesta pod skalou (osm), Na lúčky (minv) n1232522672
Cypriána Majerníka (osm), C. Majerníka (minv) n1232548151
Cypriána Majerníka (osm), C. Majerníka (minv) n1232548076
Cypriána Majerníka (osm), C. Majerníka (minv) n1232551537
Cypriána Majerníka (osm), C. Majerníka (minv) n1232548864
Cypriána Majerníka (osm), C. Majerníka (minv) n1232545811
Cypriána Majerníka (osm), C. Majerníka (minv) n1232549736
Cypriána Majerníka (osm), C. Majerníka (minv) n1232546336
Cypriána Majerníka (osm), C. Majerníka (minv) n1232547805
Cypriána Majerníka (osm), C. Majerníka (minv) n1232547452
Cypriána Majerníka (osm), C. Majerníka (minv) n1232550752
Cypriána Majerníka (osm), C. Majerníka (minv) n1232547153
Cypriána Majerníka (osm), C. Majerníka (minv) n1232550899
Cypriána Majerníka (osm), C. Majerníka (minv) w55570190
Cypriána Majerníka (osm), C. Majerníka (minv) n1232547077
Cypriána Majerníka (osm), C. Majerníka (minv) n1232546474
Cypriána Majerníka (osm), C. Majerníka (minv) n1232545880
Cypriána Majerníka (osm), C. Majerníka (minv) n1232547499
Daniela Krmana (osm), D. Krmana (minv) n2030444968
Daniela Krmana (osm), D. Krmana (minv) n1232512472
Daniela Krmana (osm), S. Mečiara (minv) n1232512472
Daniela Krmana (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n2030445010
Daniela Krmana (osm), D. Krmana (minv) n1232511932
Daniela Krmana (osm), D. Krmana (minv) n2030445010
Daniela Krmana (osm), D. Krmana (minv) w70658670
Daniela Krmana (osm), D. Krmana (minv) n2030445003
Daniela Krmana (osm), Pod poliankou (minv) n2030444968
Daniela Krmana (osm), D. Krmana (minv) n2030444943
Daniela Krmana (osm), Pod hrádkom (minv) n1232511932
Dionýza Kubíka (osm), D. Kubíka (minv) n1232512292
Dionýza Kubíka (osm), D. Kubíka (minv) n1232511294
Dionýza Kubíka (osm), S. Chalupku (minv) n1232509843
Dionýza Kubíka (osm), D. Kubíka (minv) n1232511783
Dionýza Kubíka (osm), D. Kubíka (minv) w47901875
Dionýza Kubíka (osm), D. Kubíka (minv) n1232514123
Dionýza Kubíka (osm), D. Kubíka (minv) n1232512728
Dionýza Kubíka (osm), D. Kubíka (minv) n1232509843
Družby (osm), Priechodná (minv) w58209153
Družstevná (osm), F. Madvu (minv) w58060754
Družstevná (osm), F. Madvu (minv) w58060791
Družstevná (osm), F. Madvu (minv) w58060749
Dubová (osm), F. Madvu (minv) w55961854
Dubová (osm), F. Madvu (minv) w55961936
Dubová (osm), F. Madvu (minv) w55961940
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025018
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025019
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025013
Duklianska (osm), Ciglianska cesta (minv) w52025090
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025091
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025014
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025009
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025010
Duklianska (osm), Priemyselná (minv) w49571977
Duklianska (osm), Stavbárov (minv) w52025018
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025016
Duklianska (osm), Košovská cesta (minv) w52025006
Duklianska (osm), Traťová (minv) w52025090
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2030769007
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2030769345
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2030769037
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2030769068
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2030769102
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2030769170
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2030769193
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2030769291
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2030768977
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), Záhradnícka (minv) n2030769345
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2030769386
Energetikov (osm), Malonecpalská (minv) n1232551673
Energetikov (osm), Malolehotská (minv) n1232548968
Fialková (osm), A. Mišúta (minv) n1232571857
Fialková (osm), J. Francisciho (minv) n1232565939
Františka Hečku (osm), Ľ. Štúra (minv) w58209075
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209111
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209038
Františka Hečku (osm), J. Záborského (minv) w58208950
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58208956
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58208948
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58208922
Františka Hečku (osm), J. Záborského (minv) w58209075
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w214712249
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209048
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209031
Františka Hečku (osm), M. Medveckej (minv) w214712249
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209022
Františka Hečku (osm), A. Sládkoviča (minv) w214712249
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209139
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58208945
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209172
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58208974
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209097
Františka Hečku (osm), J. Záborského (minv) w58209097
Františka Hečku (osm), Veterná (minv) w58208948
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58208957
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58208953
Františka Hečku (osm), J. Záborského (minv) w58208953
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209147
Františka Hečku (osm), J. Záborského (minv) w58209147
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58208950
Františka Hečku (osm), Veterná (minv) w58209048
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209075
Františka Hečku (osm), Veterná (minv) w58209031
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209092
Františka Hečku (osm), Hviezdoslavova (minv) w58209057
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209125
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209095
Františka Hečku (osm), Traťová (minv) w58209097
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209195
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209000
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209168
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209018
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209016
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209087
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209055
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209104
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209036
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58208968
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209152
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209008
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209069
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209118
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58208971
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209181
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209088
Františka Hečku (osm), Staničná (minv) w58209078
Františka Hečku (osm), J. Záborského (minv) w58209057
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w308892268
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209057
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209171
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209078
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209046
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209039
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58208943
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58208962
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209084
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58208930
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58208983
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209093
Františka Hečku (osm), F. Hečku (minv) w58209178
Františka Madvu (osm), Dubová (minv) n1232511501
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232511389
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232511501
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232510030
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232513041
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232511326
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n2030445043
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232511835
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232512409
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232514251
Františka Madvu (osm), Družstevná (minv) n1232514251
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232508616
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232513108
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232507495
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232510444
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232507369
Františka Madvu (osm), Družstevná (minv) n2030444984
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n2030444984
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232512798
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) w52503788
Františka Madvu (osm), Družstevná (minv) n2030445022
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) w52503787
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n2030445022
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232513319
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232509269
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232514014
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232513163
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232508912
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232513887
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232510594
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) w47831217
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232514279
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232514366
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232511417
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232514626
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232511913
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232508248
Františka Madvu (osm), Dubová (minv) n1232512454
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232512454
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232513787
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232512239
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232508808
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232512679
Františka Madvu (osm), Dubová (minv) n1232513108
Františka Madvu (osm), F. Madvu (minv) n1232511885
Garbiarska (osm), Sitnianskeho (minv) w49571745
Garbiarska (osm), Necpalská cesta (minv) w49571748
Garbiarska (osm), 1. mája (minv) w49010517
Garbiarska (osm), M. Gorkého (minv) w48119632
Garbiarska (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) w48119652
Garbiarska (osm), Lesná (minv) w48119659
Garbiarska (osm), Na karasiny (minv) w48119660
Garbiarska (osm), Na stanište (minv) w48119660
Gorazdovo nábrežie (osm), Slnečná (minv) n1232514259
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232531094
Gustáva Švéniho (osm), Ľ. Štúra (minv) n1232525811
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232537108
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) w47901899
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n5151623022
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n5151623076
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n5151623075
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n5151623074
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n5151621824
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232536168
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232532359
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232525811
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232520942
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232535079
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232530948
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232524129
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232523178
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) w530532364
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232528108
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232535696
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232537853
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232535297
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n5151621829
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n5151621828
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n5151621827
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n5151621826
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n5975671839
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1359138295
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1359138296
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n5975671842
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232536488
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232531449
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n5151621825
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232524683
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232538635
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232539048
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n5151621822
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n1232526324
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n5151621823
Gustáva Švéniho (osm), G. Švéniho (minv) n5151621821
Hasičská (osm), A. Bernoláka (minv) n5609453131
Hlboká (osm), Cesta pod Banskou (minv) w58209680
Hornonitrianska (osm), Hornonitrianska cesta (minv) w566017939
Hornonitrianska (osm), Hornonitrianska cesta (minv) w170319647
Hornonitrianska (osm), Hornonitrianska cesta (minv) n1232571304
Hornonitrianska (osm), Hornonitrianska cesta (minv) n1232564071
Hornonitrianska (osm), Hornonitrianska cesta (minv) w53803623
Hornonitrianska (osm), Hornonitrianska cesta (minv) w159637738
Hviezdoslavova (osm), F. Hečku (minv) n1232521949
Hviezdoslavova (osm), J. Záborského (minv) n1232521949
Imricha Vysočana (osm), I. Vysočana (minv) w403637350
Imricha Vysočana (osm), I. Vysočana (minv) w403637348
Imricha Vysočana (osm), I. Vysočana (minv) w157064509
Imricha Vysočana (osm), I. Vysočana (minv) w437717224
Imricha Vysočana (osm), I. Vysočana (minv) w574346476
Imricha Vysočana (osm), I. Vysočana (minv) w403637334
Imricha Vysočana (osm), I. Vysočana (minv) w193967107
Imricha Vysočana (osm), I. Vysočana (minv) w120795087
Imricha Vysočana (osm), I. Vysočana (minv) w403637337
Imricha Vysočana (osm), I. Vysočana (minv) w664635508
Imricha Vysočana (osm), I. Vysočana (minv) w403637341
Imricha Vysočana (osm), I. Vysočana (minv) w403637343
Imricha Vysočana (osm), I. Vysočana (minv) w403637347
Imricha Vysočana (osm), I. Vysočana (minv) w403637338
Imricha Vysočana (osm), I. Vysočana (minv) w403637349
Imricha Vysočana (osm), I. Vysočana (minv) w403637342
Imricha Vysočana (osm), I. Vysočana (minv) w403637346
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) w94696271
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232563326
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232571152
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232571536
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n2030770662
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232564394
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n2030770680
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232572711
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232566011
Ivana Bukovčana (osm), Pod poliankou (minv) n2030770680
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232570486
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232563956
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232562219
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232569745
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232573418
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n5518731100
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n2030770692
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232569686
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232564460
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n2030770634
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n5518731101
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232568759
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232570572
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232561283
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) w52058052
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232568504
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232572173
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232566707
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n2030770593
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n2030770618
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232573249
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232569612
Ivana Bukovčana (osm), I. Bukovčana (minv) n1232561968
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2030768763
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52025266
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2030769140
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52025265
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w51093111
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n1232512992
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n1232507309
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n1232512605
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w51093113
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2030769121
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52057342
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52057343
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52057344
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52057345
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52057334
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52057335
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2030768768
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52025288
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52057341
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52025189
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52025190
Ivana Krasku (osm), Viničná (minv) w52025293
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52025293
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2030768956
Ivana Krasku (osm), Viničná (minv) w52025292
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52025258
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52025292
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2030768776
Ivana Krasku (osm), Viničná (minv) w52025291
Ivana Krasku (osm), Viničná (minv) w52025258
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52025291
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2030768773
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2030769099
Ivana Krasku (osm), Viničná (minv) w52025289
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52025257
Ivana Krasku (osm), Viničná (minv) w52025257
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2030769026
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52025259
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52025289
Ivana Krasku (osm), Viničná (minv) w52025259
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2030769049
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52025260
Ivana Krasku (osm), Viničná (minv) w52025260
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2030769076
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2030769000
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2030768974
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2030768758
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52025286
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2030768751
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52025285
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) w52025287
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w55571031
Janka Alexyho (osm), Stavbárov (minv) w55571031
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w55571030
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w55571026
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w80368012
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w55571085
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w55571027
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w55571081
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w55571033
Janka Alexyho (osm), Traťová (minv) w55571087
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w55571087
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w55571019
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w55571207
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) w55571088
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n1232530586
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n1232532328
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n1232526252
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n1232537770
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n1232524016
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n1232538953
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n1232536149
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w574344451
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n1232531799
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n1232520933
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w170319650
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n1232535030
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n1232530885
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n1232528674
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w574344450
Janka Jesenského (osm), Bazová (minv) n1232530885
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w574344447
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n1232525748
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n1232537059
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w574344448
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w49833776
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n1232535880
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n1232529302
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w574344449
Janka Kráľa (osm), Odbojárov (minv) n1232513387
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232513158
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232510582
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232512705
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232512452
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232508902
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232508231
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232512266
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232507587
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232514276
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232512475
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232513877
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232511910
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232511414
Janka Kráľa (osm), Odbojárov (minv) n1232514398
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2030296493
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232508721
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232512167
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232507443
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232511522
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232514398
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232511138
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232514624
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232509436
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232513387
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n1232514036
Janka Matúšku (osm), Narcisová (minv) n2030770015
Janka Matúšku (osm), J. Matúšku (minv) n2030770015
Janka Matúšku (osm), J. Matúšku (minv) n2030770344
Janka Matúšku (osm), J. Matúšku (minv) n2030769963
Janka Matúšku (osm), J. Matúšku (minv) n2030769912
Janka Matúšku (osm), J. Matúšku (minv) n2030770080
Janka Matúšku (osm), J. Matúšku (minv) w52057349
Janka Matúšku (osm), J. Matúšku (minv) n2030770130
Janka Matúšku (osm), J. Matúšku (minv) n2030770166
Janka Matúšku (osm), J. Matúšku (minv) n2030770298
Janka Matúšku (osm), J. Matúšku (minv) n2030770415
Janka Matúšku (osm), J. Matúšku (minv) w513664319
Janka Matúšku (osm), J. Matúšku (minv) n2030770504
Janka Matúšku (osm), J. Matúšku (minv) n2030770538
Janka Matúšku (osm), J. Matúšku (minv) n2030770472
Jaseňová (osm), Kláštorná (minv) w55961874
Jaseňová (osm), Na záhumní (minv) w55961888
Jaseňová (osm), Na záhumní (minv) w55961874
Jaseňová (osm), Na záhumní (minv) w55961872
Jaseňová (osm), Š. Králika (minv) w55961872
Jaseňová (osm), Na záhumní (minv) w55961884
Jaseňová (osm), Na záhumní (minv) w55961889
Jaseňová (osm), Na záhumní (minv) w55961892
Jaseňová (osm), Na záhumní (minv) w55961886
Jonáša Záborského (osm), J. Záborského (minv) n1232551059
Jonáša Záborského (osm), J. Záborského (minv) n1232546654
Jonáša Záborského (osm), J. Záborského (minv) n1232547937
Jonáša Záborského (osm), J. Záborského (minv) n1232547325
Jonáša Záborského (osm), F. Hečku (minv) n1232547325
Jonáša Záborského (osm), J. Záborského (minv) n1232547618
Jonáša Záborského (osm), F. Hečku (minv) n1232547618
Jonáša Záborského (osm), J. Záborského (minv) n1232551804
Jonáša Záborského (osm), J. Záborského (minv) n1232548622
Jonáša Záborského (osm), J. Záborského (minv) n1232551895
Jonáša Záborského (osm), J. Záborského (minv) n1232546051
Jonáša Záborského (osm), J. Záborského (minv) n1232546775
Jonáša Záborského (osm), J. Záborského (minv) n1232551175
Jonáša Záborského (osm), F. Hečku (minv) n1232550168
Jonáša Záborského (osm), J. Záborského (minv) n1232550168
Jonáša Záborského (osm), J. Záborského (minv) n1232549194
Jonáša Záborského (osm), A. Sládkoviča (minv) n1232545970
Jonáša Záborského (osm), Hviezdoslavova (minv) n1232547905
Jonáša Záborského (osm), J. Záborského (minv) n1232547905
Jonáša Záborského (osm), F. Hečku (minv) n1232547905
Jonáša Záborského (osm), F. Hečku (minv) n1232549194
Jonáša Záborského (osm), J. Záborského (minv) n1232548413
Jonáša Záborského (osm), A. Sládkoviča (minv) n1232547583
Jonáša Záborského (osm), Ľ. Štúra (minv) n1232549194
Jonáša Záborského (osm), J. Záborského (minv) n1232547583
Jonáša Záborského (osm), J. Záborského (minv) n1232545970
Jonáša Záborského (osm), F. Hečku (minv) n1232548413
Jonáša Záborského (osm), Traťová (minv) n1232548413
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025071
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025106
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52057331
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025103
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025092
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025104
Jozefa Gregora Tajovského (osm), Remeselnícka (minv) w52025107
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025112
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025107
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025115
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025129
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025087
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025072
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025111
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025131
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025130
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025123
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025196
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) n1232512885
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) n1232507235
Jozefa Gregora Tajovského (osm), Viničná (minv) w52025111
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) n1232512525
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) n1232511955
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025094
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025089
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025105
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w52025086
Jozefa Gregora Tajovského (osm), B. Slančíkovej (minv) w52025086
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) w120854587
Jozefa Ignáca Bajzu (osm), J. I. Bajzu (minv) n2030770090
Jozefa Ignáca Bajzu (osm), J. I. Bajzu (minv) n1232570545
Jozefa Ignáca Bajzu (osm), J. I. Bajzu (minv) n1232566065
Jozefa Ignáca Bajzu (osm), J. I. Bajzu (minv) w159556141
Jozefa Ignáca Bajzu (osm), J. I. Bajzu (minv) w47889214
Jozefa Ignáca Bajzu (osm), J. I. Bajzu (minv) n2030770045
Jozefa Ignáca Bajzu (osm), J. I. Bajzu (minv) n1232563378
Jozefa Ignáca Bajzu (osm), J. I. Bajzu (minv) n2030769977
Jozefa Ignáca Bajzu (osm), J. I. Bajzu (minv) n1232568589
Jozefa Ignáca Bajzu (osm), J. I. Bajzu (minv) n2030769918
Jozefa Ignáca Bajzu (osm), J. I. Bajzu (minv) n2030769881
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232563848
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) w47901953
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232569109
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232561353
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232569494
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232569980
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n2031372138
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232562688
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), A. Žarnova (minv) n1232562688
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n2031372143
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232570951
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n2031372148
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n2031372135
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n2031372133
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n2031372151
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n2031372155
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232564312
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232568038
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232563133
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232568391
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232566258
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232561819
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232566544
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232561536
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n2031372159
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232565231
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232571994
Jozefa Miloslava Hurbana (osm), J. M. Hurbana (minv) n1232573165
Jozefa Murgaša (osm), Konvalinková (minv) n1232513514
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232514532
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) w49571681
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) w58401652
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) w632997055
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232511980
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) w530532338
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232513050
Jozefa Murgaša (osm), Koncová (minv) n1232512774
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232507301
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232512774
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232507860
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232513263
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232509132
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232513993
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232510975
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232508628
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232508526
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232509858
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232512982
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232513514
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232512602
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232511793
Jozefa Murgaša (osm), Púšť (minv) n1232511793
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232507381
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232511479
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232514344
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232511296
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232514126
Jozefa Murgaša (osm), J. Murgaša (minv) n1232512296
Jozefa Murgaša (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232507381
Jozefa Pauleho (osm), J. Pauleho (minv) n1232514254
Jozefa Pauleho (osm), J. Pauleho (minv) n1232511392
Jozefa Pauleho (osm), J. Pauleho (minv) n1232508504
Jozefa Pauleho (osm), J. Pauleho (minv) n1232514604
Jozefa Pauleho (osm), J. Pauleho (minv) n2030444928
Jozefa Pauleho (osm), J. Pauleho (minv) n1232508016
Jozefa Pauleho (osm), J. Pauleho (minv) n1232510465
Jozefa Siváka (osm), J. Siváka (minv) n1232512682
Jozefa Siváka (osm), J. Siváka (minv) n1232507503
Jozefa Siváka (osm), J. Siváka (minv) n1232513793
Jozefa Siváka (osm), J. Siváka (minv) n1232508816
Jozefa Siváka (osm), J. Siváka (minv) n1232513112
Jozefa Siváka (osm), J. Žirku (minv) n1232512682
Jozefa Škopca (osm), J. Škopca (minv) n1232514456
Jozefa Škopca (osm), J. Palkoviča (minv) n1232514058
Jozefa Škopca (osm), J. Škopca (minv) n1232512241
Jozefa Škopca (osm), J. Škopca (minv) n1232511574
Jozefa Škopca (osm), J. Škopca (minv) n1232514058
Juraja Fándlyho (osm), J. Fándlyho (minv) n2030769860
Juraja Fándlyho (osm), Narcisová (minv) n2030769661
Juraja Fándlyho (osm), J. Fándlyho (minv) n2030769811
Juraja Fándlyho (osm), J. Fándlyho (minv) n2030769731
Juraja Fándlyho (osm), J. Fándlyho (minv) n2030769424
Juraja Fándlyho (osm), J. Fándlyho (minv) n2030769596
Juraja Fándlyho (osm), J. Fándlyho (minv) n2030769661
Juraja Fándlyho (osm), J. Fándlyho (minv) n2030769526
Juraja Fándlyho (osm), J. Fándlyho (minv) w243919034
Juraja Fándlyho (osm), J. Fándlyho (minv) n2030769996
Juraja Fándlyho (osm), J. Fándlyho (minv) w47901936
Juraja Fándlyho (osm), J. Fándlyho (minv) n2030770073
Juraja Fándlyho (osm), J. Fándlyho (minv) n2030769461
Juraja Fándlyho (osm), J. Fándlyho (minv) n2030769928
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571314
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571318
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571198
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571255
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571261
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571259
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571362
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571040
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571360
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571353
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571349
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571356
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571311
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w586319606
Juraja Gramantíka (osm), M. R. Štefánika (minv) w55571252
Juraja Gramantíka (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) w55571252
Juraja Gramantíka (osm), Trhová (minv) w55571252
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571252
Juraja Gramantíka (osm), Lúčna (minv) w55571270
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571270
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571351
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571251
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571358
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571323
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571243
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571253
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571222
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571257
Juraja Gramantíka (osm), J. Gramantíka (minv) w55571041
Juraja Palkoviča (osm), J. Palkoviča (minv) n1232513323
Juraja Palkoviča (osm), J. Palkoviča (minv) n1232511064
Juraja Palkoviča (osm), J. Palkoviča (minv) n1232512800
Juraja Palkoviča (osm), J. Palkoviča (minv) n1232509286
Juraja Palkoviča (osm), J. Škopca (minv) n1232512411
Juraja Palkoviča (osm), J. Palkoviča (minv) n1232512411
Jána Bendíka (osm), J. Bendíka (minv) n1232511865
Jána Bendíka (osm), J. Bendíka (minv) n2030769287
Jána Bendíka (osm), J. Bendíka (minv) n1232507869
Jána Bendíka (osm), J. Bendíka (minv) n1232512389
Jána Bendíka (osm), J. Bendíka (minv) n2030769198
Jána Bendíka (osm), I. Vysočana (minv) n2030769323
Jána Francisciho (osm), J. Francisciho (minv) w52058040
Jána Francisciho (osm), J. Francisciho (minv) n2030769338
Jána Francisciho (osm), Záhradnícka (minv) n2030769338
Jána Francisciho (osm), J. Francisciho (minv) n2030769379
Jána Francisciho (osm), J. Francisciho (minv) n2030769825
Jána Francisciho (osm), J. Francisciho (minv) n5534670522
Jána Francisciho (osm), J. Francisciho (minv) n2030769725
Jána Francisciho (osm), J. Francisciho (minv) n5534670516
Jána Francisciho (osm), J. Francisciho (minv) n2030769314
Jána Francisciho (osm), J. Francisciho (minv) n2030769416
Jána Francisciho (osm), J. Francisciho (minv) n2030769452
Jána Francisciho (osm), Fialková (minv) n5534670516
Jána Francisciho (osm), Cesta Vl. Clementisa (minv) n2030769314
Jána Francisciho (osm), J. Francisciho (minv) n2030769548
Jána Francisciho (osm), J. Francisciho (minv) n2030769632
Jána Francisciho (osm), J. Francisciho (minv) w47901943
Jána Francisciho (osm), J. Francisciho (minv) n5534670519
Jána Francisciho (osm), J. Francisciho (minv) w52058041
Jána Hollého (osm), J. Hollého (minv) w53837140
Jána Hollého (osm), J. Hollého (minv) w53837142
Jána Hollého (osm), J. Hollého (minv) w53837139
Jána Hollého (osm), J. Hollého (minv) n1232538531
Jána Hollého (osm), J. Hollého (minv) n1232536695
Jána Hollého (osm), J. Hollého (minv) w53837128
Jána Hollého (osm), J. Hollého (minv) w53837117
Jána Hollého (osm), Úzka (minv) w53837140
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232513682
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232508610
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) w159556132
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232507363
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232512045
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232512343
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232514578
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232513039
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232511862
Jána Kollára (osm), Snežienková (minv) n1232514578
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232513601
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232514363
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232510005
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232511320
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232514552
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232511833
Jána Kollára (osm), Medzibriežková (minv) n1232507749
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232507749
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232512384
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232512657
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232510228
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232513090
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232511367
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232514193
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n1232512635
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209831
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209591
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209510
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209802
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209614
Jána Levoslava Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209857
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209954
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209857
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209597
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209725
Jána Levoslava Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209409
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209657
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209409
Jána Levoslava Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209510
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209383
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209964
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209744
Jána Levoslava Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209859
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209690
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209837
Jána Levoslava Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209837
Jána Levoslava Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209487
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209545
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209825
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209487
Jána Levoslava Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209514
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209514
Jána Levoslava Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209849
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209849
Jána Levoslava Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209744
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209939
Jána Levoslava Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209545
Jána Levoslava Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209485
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209716
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209485
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209400
Jána Levoslava Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209547
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209547
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209789
Jána Levoslava Bellu (osm), T. Vansovej (minv) w58209690
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209746
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209859
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209949
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209387
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209543
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209959
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209973
Jána Levoslava Bellu (osm), J. L. Bellu (minv) w58209785
Jána Okáľa (osm), J. Okáľa (minv) w47901950
Jána Okáľa (osm), J. Okáľa (minv) n1232512287
Jána Okáľa (osm), J. Okáľa (minv) n1232512698
Jána Okáľa (osm), J. Okáľa (minv) n1232511505
Jána Okáľa (osm), J. Okáľa (minv) n1232507557
Jána Okáľa (osm), J. Okáľa (minv) n1232513143
Jána Palárika (osm), J. Palárika (minv) n1232570482
Jána Palárika (osm), J. Palárika (minv) n1232566009
Jána Palárika (osm), J. Palárika (minv) n1232571529
Jána Palárika (osm), J. Palárika (minv) n1232572698
Jána Palárika (osm), J. Palárika (minv) n1232566539
Jána Palárika (osm), J. Palárika (minv) n1232571988
Jána Palárika (osm), J. Palárika (minv) w52058061
Jána Roháča (osm), J. Roháča (minv) n5534670443
Jána Roháča (osm), J. Roháča (minv) n5534670431
Jána Roháča (osm), J. Roháča (minv) n5534670433
Jána Roháča (osm), J. Roháča (minv) n5534670466
Jána Roháča (osm), J. Roháča (minv) n5534670435
Jána Roháča (osm), J. Roháča (minv) n5534670437
Jána Roháča (osm), J. Roháča (minv) n5534670441
Jána Roháča (osm), J. Roháča (minv) n5534670467
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232508726
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52057328
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025209
Jána Červeňa (osm), Veterná (minv) w52025209
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52057309
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025210
Jána Červeňa (osm), Veterná (minv) w52025210
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52057340
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025211
Jána Červeňa (osm), Veterná (minv) w52025211
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52057339
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025208
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52057338
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025262
Jána Červeňa (osm), Veterná (minv) w52025212
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025212
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025213
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52057329
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232511597
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025252
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232512245
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025253
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232512686
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025254
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232513119
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232512824
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025064
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232511238
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232513389
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232514038
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025275
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232514407
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025273
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232507454
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232511369
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025282
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232510248
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025281
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025283
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025249
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025251
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025065
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232508344
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025255
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232507170
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025224
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025250
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025216
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232509588
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232513950
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232511442
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025215
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52057330
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) w52025274
Jána Červeňa (osm), J. Červeňa (minv) n1232511937
Jána Žirku (osm), J. Žirku (minv) n1232513407
Jána Žirku (osm), Parková (minv) n1232511231
Jána Žirku (osm), J. Žirku (minv) n1232512849
Jána Žirku (osm), J. Siváka (minv) n1232512849
Jána Žirku (osm), J. Žirku (minv) n1232509575
Jána Žirku (osm), J. Žirku (minv) n1232511231
Jánošíkova (osm), Š. Závodníka (minv) w55571123
Karola Kuzmányho (osm), K. Kuzmányho (minv) w55571274
Karola Kuzmányho (osm), K. Kuzmányho (minv) w55571289
Karola Kuzmányho (osm), Mierové námestie (minv) w55571224
Karola Kuzmányho (osm), K. Kuzmányho (minv) w55571298
Karola Kuzmányho (osm), K. Kuzmányho (minv) w55571300
Karola Kuzmányho (osm), K. Kuzmányho (minv) w55571297
Karola Kuzmányho (osm), K. Kuzmányho (minv) n1373748321
Karola Kuzmányho (osm), K. Kuzmányho (minv) w55571224
Karola Kuzmányho (osm), K. Kuzmányho (minv) w55571223
Karola Kuzmányho (osm), K. Kuzmányho (minv) n1232548560
Karola Kuzmányho (osm), K. Kuzmányho (minv) w55571271
Karola Kuzmányho (osm), K. Kuzmányho (minv) w55571327
Karola Kuzmányho (osm), K. Kuzmányho (minv) w55571333
Karola Kuzmányho (osm), K. Kuzmányho (minv) w55571275
Karola Kuzmányho (osm), K. Kuzmányho (minv) w55571291
Karola Kuzmányho (osm), K. Kuzmányho (minv) n1232547375
Karola Kuzmányho (osm), Mierové námestie (minv) w55571223
Klampiarska (osm), Partizánska (minv) n1232512246
Kláštorná (osm), Strmá (minv) n1232536337
Kláštorná (osm), Jaseňová (minv) n1232526926
Kláštorná (osm), Na záhumní (minv) n1232526926
Kláštorná (osm), Námestie slobody (minv) n1232521121
Kláštorná (osm), M. Benku (minv) n1232521121
Kolomana Novackého (osm), Lesná (minv) w55571211
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) n1232550793
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) n1232547470
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) n1232547097
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) n1232548098
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) w57962062
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) w55571039
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) n1232549792
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) w55571254
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) w55571245
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) n1232545827
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) n1232548185
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) n1232547812
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) w55571211
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) w55571216
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) n1232546533
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) n1232547515
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) n1232551557
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) w55571215
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) w55571200
Kolomana Novackého (osm), K. Novackého (minv) n1232546371
Koncová (osm), J. Murgaša (minv) n1232550745
Koncová (osm), Nábrežie sv. Cyrila (minv) n1232551236
Koncová (osm), Súhradská (minv) n1232546458
Koncová (osm), Malookružná (minv) n1232547493
Konvalinková (osm), J. Murgaša (minv) n1232566501
Konvalinková (osm), Púšť (minv) n1232563793
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) n1232534624
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) n1232537822
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) n1232520939
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) w47984138
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) w48957371
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) n1232531837
Košovská cesta (osm), Stavbárov (minv) n1232522065
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) n1232522065
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) n1232521493
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) w47901909
Košovská cesta (osm), Duklianska (minv) n1232527673
Krajná (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) n1232512278
Krajná (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) n1232509597
Krajná (osm), Ružová (minv) n1232508352
Krížna (osm), Púšť (minv) w58208940
Kukučínova (osm), Richtárska (minv) n1232532558
Ladislava Stančeka (osm), L. Stančeka (minv) w47901941
Ladislava Stančeka (osm), L. Stančeka (minv) w47901960
Lesná (osm), Garbiarska (minv) w58060927
Lesná (osm), K. Novackého (minv) w58060859
Lipová (osm), Š. Závodníka (minv) w48957427
Lipová (osm), Poľná (minv) w48957402
Lipová (osm), Poľná (minv) w48957401
Lúčna (osm), J. Gramantíka (minv) n1232571758
Lúčna (osm), Pod hrádkom (minv) n1232563388
Lúčna (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232572935
Lúčna (osm), A. Stodolu (minv) n1232563537
Lúčna (osm), Stavbárov (minv) w50341706
Majerská (osm), Pavlovská (minv) n1232573234
Makovického (osm), Roľnícka (minv) n1232545656
Makovického (osm), Necpalská cesta (minv) n1232551292
Malolehotská (osm), Energetikov (minv) w55787362
Malolehotská (osm), Banícka (minv) w55787387
Malolehotská (osm), Energetikov (minv) w55787361
Malolehotská (osm), Okružná cesta (minv) w55787368
Malonecpalská (osm), M. Gorkého (minv) n1232561268
Malonecpalská (osm), Energetikov (minv) n1232563311
Malookružná (osm), Nedožerská cesta (minv) n1232513098
Malookružná (osm), Koncová (minv) n1232511376
Malookružná (osm), Nedožerská cesta (minv) n1232510329
Mariánska (osm), Remeselnícka (minv) n1232536649
Mariánska (osm), Remeselnícka (minv) n1232528562
Mariánska (osm), Remeselnícka (minv) n1232535844
Mariánska (osm), Remeselnícka (minv) n1232525684
Mariánska (osm), Remeselnícka (minv) w319763159
Mariánska (osm), Remeselnícka (minv) n1232530032
Marky Medveckej (osm), A. Sládkoviča (minv) n1232545929
Marky Medveckej (osm), M. Medveckej (minv) n1232550013
Marky Medveckej (osm), M. Medveckej (minv) n1232546674
Marky Medveckej (osm), M. Medveckej (minv) w55570242
Marky Medveckej (osm), M. Medveckej (minv) n1232549072
Marky Medveckej (osm), M. Medveckej (minv) n1232547875
Marky Medveckej (osm), M. Medveckej (minv) n1232548313
Marky Medveckej (osm), A. Sládkoviča (minv) n1232548313
Marky Medveckej (osm), F. Hečku (minv) n1232545929
Marky Medveckej (osm), M. Medveckej (minv) n1232545929
Marky Medveckej (osm), M. Medveckej (minv) n1232550953
Marky Medveckej (osm), M. Medveckej (minv) n1232547590
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w55570257
Martina Benku (osm), Prírodná (minv) w55570239
Martina Benku (osm), B. Slančíkovej (minv) w55570254
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w55570254
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w55570239
Martina Benku (osm), Námestie slobody (minv) w55570237
Martina Benku (osm), Kláštorná (minv) w55570237
Martina Benku (osm), Železničiarska (minv) w202093306
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w55570237
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w202093306
Martina Benku (osm), Námestie slobody (minv) n1232548300
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w55570252
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) n1232548300
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) n1415715433
Martina Benku (osm), Námestie slobody (minv) n1232547586
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w55570256
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) n1232547586
Martina Benku (osm), M. Benku (minv) w55570255
Martina Falešníka (osm), Vinohradnícka (minv) w120854585
Martina Falešníka (osm), M. Falešníka (minv) w120854585
Martina Falešníka (osm), M. Falešníka (minv) w47901880
Martina Falešníka (osm), M. Falešníka (minv) w47901879
Martina Falešníka (osm), M. Falešníka (minv) w48119679
Martina Falešníka (osm), M. Falešníka (minv) w656741037
Martina Falešníka (osm), Strmá (minv) n1232511373
Martina Falešníka (osm), M. Falešníka (minv) n1232511373
Martina Falešníka (osm), M. Falešníka (minv) n1232513714
Martina Falešníka (osm), M. Falešníka (minv) n1232508745
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372265
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372275
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) w123084460
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372270
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372279
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372251
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) w52058059
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) w52058127
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372243
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372220
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372227
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372247
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372217
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372235
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372212
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372210
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n5534670371
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n5534670363
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n5534670369
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372296
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n5534670365
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n5534670367
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) w79688874
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372349
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372257
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372354
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372335
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372303
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n5534670359
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372341
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n5534670361
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372384
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372329
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372370
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372318
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372362
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372310
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372348
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2031372377
Maxima Gorkého (osm), Sadová (minv) n1232549333
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232545754
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232549333
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232549218
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) w101550629
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232547628
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232547907
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232551906
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232549648
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232547333
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232550686
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232551734
Maxima Gorkého (osm), Garbiarska (minv) n1232546548
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232546548
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232546797
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232548438
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232545983
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232551088
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232551741
Maxima Gorkého (osm), Malonecpalská (minv) n1232551741
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n6158965574
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n6158965573
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232545927
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n2410910204
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232550948
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232547293
Maxima Gorkého (osm), Na stanište (minv) n1232547293
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232551811
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232547528
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232546061
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232547828
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232550195
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232546537
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232547191
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232548828
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232548106
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232551198
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232548915
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232548200
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232549826
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232547382
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232545836
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232546930
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232551592
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232547947
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232547108
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232550426
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232546385
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n5754034080
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232547780
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232547658
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232550818
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1360524281
Maxima Gorkého (osm), M. Gorkého (minv) n1232548574
Medzibriežková (osm), Májová (minv) n1232569099
Medzibriežková (osm), J. Kollára (minv) n1232566058
Medzibriežková (osm), Májová (minv) w55570068
Mierové námestie (osm), K. Kuzmányho (minv) w49572105
Mierové námestie (osm), K. Kuzmányho (minv) w49572104
Mikuláša Mišíka (osm), Rakytová (minv) w129207976
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232530157
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232521606
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) w69255270
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232531750
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232536437
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232533101
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232527910
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232521421
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232535853
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232533321
Mikuláša Mišíka (osm), Rakytová (minv) n1232525700
Mikuláša Mišíka (osm), Rakytová (minv) w47831268
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232525700
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232531309
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) w47831268
Mikuláša Mišíka (osm), Smreková (minv) n1232531750
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232535643
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232529846
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) w129207975
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) w47901892
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) w129207976
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232534486
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232532745
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232531133
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232538906
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) w58401893
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232536343
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) w129207977
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232529742
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232520923
Mikuláša Mišíka (osm), Rakytová (minv) n1232529276
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232529276
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232532281
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232536996
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232527518
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232535390
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232521153
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n5975671845
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) w410018201
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232530552
Mikuláša Mišíka (osm), M. Mišíka (minv) n1232522909
Milana Hodžu (osm), M. Hodžu (minv) n1232534816
Milana Hodžu (osm), M. Hodžu (minv) n1232525976
Milana Hodžu (osm), M. Hodžu (minv) n1232532124
Milana Hodžu (osm), Priechodná (minv) n1232535989
Milana Hodžu (osm), M. Hodžu (minv) n1232535989
Milana Hodžu (osm), M. Hodžu (minv) n1232522398
Milana Hodžu (osm), Bojnická cesta (minv) n1232534816
Milana Hodžu (osm), M. Hodžu (minv) w53837176
Milana Hodžu (osm), M. Hodžu (minv) n1232523482
Milana Hodžu (osm), M. Hodžu (minv) n1232520802
Milana Hodžu (osm), M. Hodžu (minv) n1232532521
Milana Hodžu (osm), M. Hodžu (minv) n1232537395
Milana Hodžu (osm), M. Hodžu (minv) n1232520984
Milana Hodžu (osm), M. Hodžu (minv) n1232536238
Milana Hodžu (osm), M. Hodžu (minv) n1232529504
Milana Hodžu (osm), Bojnická cesta (minv) n1232520802
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2030444920
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232512734
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232513211
Milana Rastislava Štefánika (osm), Športová (minv) n2030444921
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2030444931
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2030444921
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232513952
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2030444939
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232514304
Milana Rastislava Štefánika (osm), Športová (minv) n2030444909
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232511813
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232514145
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232511849
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232514349
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232511484
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232507319
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232511987
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232508547
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232512314
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232512607
Milana Rastislava Štefánika (osm), Športová (minv) n1232513000
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232513000
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232511301
Milana Rastislava Štefánika (osm), Športová (minv) n1232513526
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232513526
Milana Rastislava Štefánika (osm), B. Bjőrnsona (minv) n2030444909
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232509886
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2030444909
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232511619
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232511940
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) w231803484
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232514419
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232511159
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232514042
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232509470
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232513392
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232508253
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232512828
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232514628
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232512458
Milana Rastislava Štefánika (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) n1232512458
Milana Rastislava Štefánika (osm), Trhová (minv) n1232512458
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232507180
Milana Rastislava Štefánika (osm), J. Gramantíka (minv) n1232512458
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232511916
Milana Rastislava Štefánika (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) n1232511916
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232513896
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232511419
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232514062
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232513411
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232511246
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232512854
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232509600
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232512479
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232508360
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232514281
Mlynská (osm), Richtárska (minv) n1232512368
Mlynská (osm), A. Bernoláka (minv) n1232512368
Mojmírova (osm), B. Slančíkovej (minv) n1232547748
Mojmírova (osm), A. Rudnaya (minv) n1232546224
Mojmírova (osm), A. Rudnaya (minv) n1232550635
Májová (osm), Medzibriežková (minv) n1232508640
Májová (osm), Medzibriežková (minv) n1232514563
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w724006824
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w724006827
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w724006826
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w630487862
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w630487864
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w470182600
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w570217904
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w570217909
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w630487866
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w630487868
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w570217908
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w570217903
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w570217905
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w724006825
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w819076339
Na Kamenici (osm), Na kamenici (minv) w570217906
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060771
Na Stanište (osm), Garbiarska (minv) w58060800
Na Stanište (osm), Na karasiny (minv) w58060800
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w755647262
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060907
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060912
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060747
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060842
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060568
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060794
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060908
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060915
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060800
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060920
Na Stanište (osm), Sitnianskeho (minv) w58060771
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060880
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060781
Na Stanište (osm), M. Gorkého (minv) w58060880
Na Stanište (osm), Na stanište (minv) w58060887
Na karasiny (osm), Na stanište (minv) n1232547810
Na karasiny (osm), Garbiarska (minv) n1232547511
Na karasiny (osm), Veľkonecpalská (minv) n1232547454
Na karasiny (osm), Na stanište (minv) n1232547511
Na karasiny (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n1232547806
Na lúčky (osm), Cesta pod skalou (minv) w58209653
Na záhumní (osm), Jaseňová (minv) n1232570241
Na záhumní (osm), Kláštorná (minv) n1232570241
Na záhumní (osm), Námestie slobody (minv) n1232563439
Na záhumní (osm), Jaseňová (minv) n1232572462
Na záhumní (osm), Jaseňová (minv) w52058763
Na záhumní (osm), Jaseňová (minv) n1232562241
Na záhumní (osm), Jaseňová (minv) n1232573432
Na záhumní (osm), Jaseňová (minv) w52058766
Nad terasami (osm), Necpalská cesta (minv) n1232549316
Nadjazdová (osm), Nezábudková (minv) n1232532708
Nadjazdová (osm), Nezábudková (minv) w55965273
Nadjazdová (osm), Astrová (minv) n1232521125
Narcisová (osm), J. Fándlyho (minv) n1232569964
Narcisová (osm), Agátová (minv) n1232563913
Narcisová (osm), Gorazdovo nábrežie (minv) n1232573217
Narcisová (osm), J. Matúšku (minv) n1232569475
Narcisová (osm), P. Dobšinského (minv) n1232566658
Necpalská cesta (osm), Makovického (minv) w50341703
Necpalská cesta (osm), Nad terasami (minv) w52081066
Necpalská cesta (osm), Garbiarska (minv) n1232563614
Nedožerská cesta (osm), Pod hrádkom (minv) n1232569653
Nedožerská cesta (osm), Banícka (minv) n1232562029
Nedožerská cesta (osm), Malookružná (minv) n1232564637
Nedožerská cesta (osm), Malookružná (minv) n1232566216
Nezábudková (osm), Školská (minv) n1232561875
Nezábudková (osm), Školská (minv) n1232563253
Nezábudková (osm), Nadjazdová (minv) n1232569096
Nezábudková (osm), Školská (minv) n1232564352
Nezábudková (osm), Školská (minv) n1232565940
Nezábudková (osm), Školská (minv) n1232567541
Nezábudková (osm), Nadjazdová (minv) n1232568435
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232536321
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232537893
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232524162
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) w55787331
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232530969
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) w55787301
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) w55787352
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) w55787356
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232535097
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) w55787376
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) w55787378
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) w55787381
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), J. Murgaša (minv) w55787381
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) w55787383
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) w70749854
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) w55787354
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232520945
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232532371
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) w688162858
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) w688162939
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232532672
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232523742
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232529672
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232521089
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Pod poliankou (minv) n1232521089
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232535312
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), D. Krmana (minv) n1232535312
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232531104
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232524706
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232538218
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232533250
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232530118
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232526339
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232521530
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), B. Bjőrnsona (minv) n1232536497
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232538647
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232535710
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232530358
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232525426
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232530602
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Lúčna (minv) n1232530602
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232525826
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232537128
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232534677
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232529366
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232523223
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232536173
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232536497
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) n1232526844
Nábrežie Andreja Kmeťa (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) w55787355
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) w53837042
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) w667887178
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) n1232531170
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Krajná (minv) n1232535424
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) n1232535424
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) w688162849
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) n1232527626
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) n1232532806
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) n1232536353
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) n1232521197
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) w688162909
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) n1232537778
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) n1232526264
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) w53837040
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Krajná (minv) w53837012
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) w53837012
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Športová (minv) w53837040
Nábrežie Jána Kalinčiaka (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) n1232524036
Nábrežie sv. Cyrila (osm), Koncová (minv) n1232536439
Nábrežie sv. Cyrila (osm), Zadná (minv) n1232536580
Nábrežie sv. Metoda (osm), Spojovacia (minv) w53837181
Námestie Jozefa Cígera Hronského (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232511430
Námestie Jozefa Cígera Hronského (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232507130
Námestie Jozefa Cígera Hronského (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) n1232507130
Námestie Jozefa Cígera Hronského (osm), Trhová (minv) n1232507130
Námestie Jozefa Cígera Hronského (osm), J. Gramantíka (minv) n1232507130
Námestie Jozefa Cígera Hronského (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) n1232511430
Námestie Jozefa Cígera Hronského (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) n1232511925
Námestie Jozefa Cígera Hronského (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) n1232510658
Námestie Jozefa Cígera Hronského (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) n2030444923
Námestie Jozefa Cígera Hronského (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) n2030444925
Námestie Jozefa Cígera Hronského (osm), Trhová (minv) n1232511925
Námestie Jozefa Cígera Hronského (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) n1232514291
Námestie Jozefa Cígera Hronského (osm), Športová (minv) n1232514291
Námestie Jozefa Cígera Hronského (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) n2030444933
Námestie slobody (osm), M. Benku (minv) n1232536516
Námestie slobody (osm), Na záhumní (minv) n1232526391
Námestie slobody (osm), Železničiarska (minv) n1232532066
Námestie slobody (osm), Staničná (minv) n1232536789
Námestie slobody (osm), M. Benku (minv) n1232528154
Námestie slobody (osm), Kláštorná (minv) n1232530125
Námestie slobody (osm), Staničná (minv) n1232533284
Námestie slobody (osm), Železničiarska (minv) n1232522310
Námestie slobody (osm), M. Benku (minv) n1232530125
Obuvnícka (osm), Východná (minv) w49571771
Obuvnícka (osm), Pekná (minv) w49571783
Obuvnícka (osm), Východná (minv) w49571783
Obuvnícka (osm), Východná (minv) w49571785
Obuvnícka (osm), Východná (minv) w49571786
Obuvnícka (osm), Východná (minv) w49571781
Odbojárov (osm), J. Kráľa (minv) n1373748314
Odbojárov (osm), J. Kráľa (minv) n1373748313
Okružná (osm), Okružná cesta (minv) n1232507348
Okružná (osm), Okružná cesta (minv) n1232514358
Okružná (osm), Malolehotská (minv) n1232514358
Okružná (osm), Okružná cesta (minv) n1232511494
Okružná (osm), Okružná cesta (minv) n1232514007
Okružná (osm), Okružná cesta (minv) n1232512020
Okružná (osm), Pod hôrku (minv) n1232512629
Okružná (osm), Okružná cesta (minv) n1232512629
Okružná (osm), Okružná cesta (minv) w34377016
Parková (osm), J. Žirku (minv) w58060817
Partizánska (osm), Klampiarska (minv) n1232550880
Pavla Dobšinského (osm), P. Dobšinského (minv) n2030768971
Pavla Dobšinského (osm), P. Dobšinského (minv) n2030768997
Pavla Dobšinského (osm), P. Dobšinského (minv) n5518732078
Pavla Dobšinského (osm), P. Dobšinského (minv) n2030769023
Pavla Dobšinského (osm), P. Dobšinského (minv) n2030769143
Pavla Dobšinského (osm), P. Dobšinského (minv) n2030769126
Pavla Dobšinského (osm), P. Dobšinského (minv) n2030769105
Pavla Dobšinského (osm), P. Dobšinského (minv) n2030768954
Pavla Dobšinského (osm), Narcisová (minv) n5518732078
Pavla Dobšinského (osm), P. Dobšinského (minv) n2030768900
Pavla Dobšinského (osm), P. Dobšinského (minv) n5518731884
Pavla Dobšinského (osm), P. Dobšinského (minv) n2030768938
Pavla Dobšinského (osm), P. Dobšinského (minv) n2030769051
Pavla Dobšinského (osm), P. Dobšinského (minv) n2030769079
Pavla Dobšinského (osm), P. Dobšinského (minv) w52057346
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) w52058066
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n5534670468
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) w52058039
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n2030770697
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n2030770708
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n2030770718
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) w52058055
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n5534670478
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n5534670465
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n5534670475
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n5534670463
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n5534670473
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n5534670461
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) w124410715
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n5534670469
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n5534670471
Pavlovská (osm), Majerská (minv) w131221339
Pekná (osm), A. Bednára (minv) w58060674
Pekná (osm), Obuvnícka (minv) w58060727
Pekná (osm), Východná (minv) w58060727
Petra Benického (osm), P. Benického (minv) w47831141
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w755647240
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w446991417
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060876
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060895
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060786
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060733
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060723
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w446991426
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w446991422
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060596
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060638
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060789
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060654
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060852
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060629
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060580
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060701
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060641
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060849
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060765
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060803
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060776
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060814
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060795
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060578
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060690
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060917
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060656
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060862
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060589
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060790
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060728
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060828
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060573
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w180305465
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060875
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060636
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060808
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060835
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060758
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060667
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060663
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060737
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060820
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060767
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060679
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060601
Pod Hrádkom (osm), Súhradská (minv) w58060837
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060860
Pod Hrádkom (osm), B. Bjőrnsona (minv) w58060860
Pod Hrádkom (osm), D. Krmana (minv) w58060676
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060676
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060626
Pod Hrádkom (osm), Lúčna (minv) w58060626
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w58060718
Pod Hrádkom (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) w58060860
Pod Hrádkom (osm), Nedožerská cesta (minv) w58060718
Pod Hájik (osm), Urbánkova (minv) w698046271
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060650
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w698046271
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060753
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060572
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060582
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060851
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060569
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060720
Pod Hájik (osm), Vajanského (minv) w58060583
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060751
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060843
Pod Hájik (osm), Tkáčska (minv) w58060583
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060583
Pod Hájik (osm), Pod hájik (minv) w58060640
Pod hôrku (osm), Okružná cesta (minv) w58060738
Pod poliankou (osm), Vnútorná (minv) w58209158
Pod poliankou (osm), Vnútorná (minv) w58209009
Pod poliankou (osm), Nábrežie A. Kmeťa (minv) w58209083
Pod poliankou (osm), I. Bukovčana (minv) w58209179
Pod poliankou (osm), D. Krmana (minv) w58208967
Podhorská (osm), Úzka (minv) w58209728
Podjazdová (osm), Cesta poľnohospodárov (minv) w55965195
Poľnohospodárov (osm), Cesta poľnohospodárov (minv) n1232533364
Poľnohospodárov (osm), Cesta poľnohospodárov (minv) n1388679826
Poľnohospodárov (osm), Cesta poľnohospodárov (minv) n1232521628
Poľnohospodárov (osm), Cesta poľnohospodárov (minv) n1232538342
Poľnohospodárov (osm), Cesta poľnohospodárov (minv) w55965251
Poľnohospodárov (osm), Cesta poľnohospodárov (minv) w55965244
Poľnohospodárov (osm), Tulipánová (minv) n1232531549
Poľnohospodárov (osm), Cesta poľnohospodárov (minv) n1232525564
Poľnohospodárov (osm), Cesta poľnohospodárov (minv) n1232536854
Poľnohospodárov (osm), Š. Závodníka (minv) n1232536854
Poľnohospodárov (osm), Cesta poľnohospodárov (minv) w55965303
Poľnohospodárov (osm), Cesta poľnohospodárov (minv) n1232524887
Poľná (osm), Lipová (minv) n1232564500
Poľná (osm), Lipová (minv) n1232566126
Priama (osm), Veľkolehotská cesta (minv) n1232513753
Pribinovo námestie (osm), Zadná (minv) n1232536772
Priechodná (osm), Družby (minv) n1232508199
Priechodná (osm), M. Hodžu (minv) n1232509386
Priemyselná (osm), Duklianska (minv) w688162846
Priemyselná (osm), Duklianska (minv) n1232535651
Priemyselná (osm), Svätoplukova (minv) n1232532194
Prírodná (osm), Viničná (minv) w55570315
Prírodná (osm), M. Benku (minv) w55570318
Puškinova (osm), T. Milkina (minv) w55570023
Puškinova (osm), T. Milkina (minv) w55570035
Púšť (osm), Konvalinková (minv) n1452507755
Púšť (osm), J. Murgaša (minv) n1452507760
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) w48957394
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Vrchárska (minv) n5534670504
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) n5534670504
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) w52058042
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) w52058043
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) n5534670501
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) w47846302
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) w52058044
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) w52058006
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) n5534670534
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) w671825800
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) n5534670537
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) w249857375
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) n1232511904
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) w48957393
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) n1232512446
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) n5534670531
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) n5534670507
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) w52058007
Rad Leva Nikolajeviča Tolstého (osm), Rad L. N. Tolstého (minv) n1232514617
Rakytová (osm), M. Mišíka (minv) w49010579
Rakytová (osm), M. Mišíka (minv) w49010580
Rakytová (osm), M. Mišíka (minv) n1232547314
Rakytová (osm), M. Mišíka (minv) w49010567
Remeselnícka (osm), Mariánska (minv) w58209561
Remeselnícka (osm), Mariánska (minv) w58209887
Remeselnícka (osm), Mariánska (minv) w58209962
Remeselnícka (osm), Mariánska (minv) w58209730
Remeselnícka (osm), Mariánska (minv) w58209598
Remeselnícka (osm), J. G. Tajovského (minv) w58209884
Remeselnícka (osm), Mariánska (minv) w58209644
Richtárska (osm), Kukučínova (minv) w58060801
Richtárska (osm), Mlynská (minv) w58060757
Richtárska (osm), A. Bernoláka (minv) w58060757
Riečna (osm), Tulipánová (minv) n1232513987
Rovná (osm), Teplárenská (minv) n1232549275
Roľnícka (osm), Š. Závodníka (minv) w58209649
Roľnícka (osm), Makovického (minv) w58209782
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w577300287
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w577300288
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w52057308
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w577300284
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w52057326
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w52057319
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w577300289
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w52057307
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w52057318
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w52057322
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w52057316
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w52057321
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w52057317
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w52057320
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w360984693
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w577300290
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w52057313
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w52057315
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w577300285
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w52057327
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) w577300286
Ružová (osm), S. Chalupku (minv) w58209082
Ružová (osm), Krajná (minv) w58209026
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232509202
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232511874
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232514590
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232511379
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232512787
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232514241
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232511514
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232514379
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232512398
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232507920
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232512813
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232514028
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232509367
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232513367
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232511015
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232514615
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232512443
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232514266
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232511901
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232513852
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232511404
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232513137
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232511107
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232513287
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) w47831185
Sama Chalupku (osm), Ružová (minv) n1232514004
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n2030445149
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) w49571990
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n2030445145
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) w49571991
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) w49572053
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232513217
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232510778
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) w49572054
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232509018
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232512329
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232507712
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n7017363963
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n5562452876
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n5562452878
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n5562452880
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232514542
Sama Chalupku (osm), D. Kubíka (minv) n1232514542
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) w581313682
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n5562453738
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) w112934326
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232509928
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) w183114544
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232508570
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) w609334010
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232514355
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) w47831098
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232514004
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232511490
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n5562452883
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n1232508185
Sitnianskeho (osm), Súhradská (minv) n1232536081
Sitnianskeho (osm), Garbiarska (minv) n1232531397
Sitnianskeho (osm), Súhradská (minv) n1232534959
Sitnianskeho (osm), Na stanište (minv) n1232532230
Sitnianskeho (osm), Súhradská (minv) n1232532681
Sitnianskeho (osm), Súhradská (minv) n1232526113
Sitnianskeho (osm), Súhradská (minv) n1232523775
Sitnianskeho (osm), V. Benedikta (minv) n1232520889
Slnečná (osm), Gorazdovo nábrežie (minv) n1232572285
Smreková (osm), M. Mišíka (minv) w48957407
Smreková (osm), G. Švéniho (minv) w48957453
Snežienková (osm), J. Kollára (minv) n1232568518
Spojovacia (osm), Nábrežie sv. Metoda (minv) w58208970
Stanislava Mečiara (osm), A. H. Gavloviča (minv) w55571320
Stanislava Mečiara (osm), S. Mečiara (minv) w55571277
Stanislava Mečiara (osm), S. Mečiara (minv) w55571268
Stanislava Mečiara (osm), S. Mečiara (minv) w55571266
Stanislava Mečiara (osm), S. Mečiara (minv) w55571276
Stanislava Mečiara (osm), S. Mečiara (minv) w55571278
Stanislava Mečiara (osm), Banícka (minv) w55571277
Stanislava Mečiara (osm), S. Mečiara (minv) w55571331
Stanislava Mečiara (osm), S. Mečiara (minv) w55571328
Stanislava Mečiara (osm), S. Mečiara (minv) w55571322
Stanislava Mečiara (osm), S. Mečiara (minv) w55571324
Stanislava Mečiara (osm), S. Mečiara (minv) w55571316
Stanislava Mečiara (osm), S. Mečiara (minv) w55571320
Stanislava Mečiara (osm), S. Mečiara (minv) w55571280
Stanislava Mečiara (osm), S. Mečiara (minv) w55571325
Stanislava Mečiara (osm), D. Krmana (minv) w55571278
Staničná (osm), F. Hečku (minv) n1232568716
Staničná (osm), A. Sládkoviča (minv) n1232564129
Staničná (osm), Námestie slobody (minv) n1232563482
Staničná (osm), Námestie slobody (minv) n1232571344
Stavbárov (osm), J. Alexyho (minv) n1232569031
Stavbárov (osm), Duklianska (minv) n1232564361
Stavbárov (osm), Košovská cesta (minv) n1232564361
Strmá (osm), Kláštorná (minv) w58209901
Strmá (osm), M. Falešníka (minv) w58209453
Svätoplukova (osm), Priemyselná (minv) n1232513286
Súhradská (osm), Sitnianskeho (minv) w214712245
Súhradská (osm), Sitnianskeho (minv) w58060680
Súhradská (osm), Koncová (minv) w58060805
Súhradská (osm), Sitnianskeho (minv) w58060755
Súhradská (osm), Sitnianskeho (minv) w58060657
Súhradská (osm), Sitnianskeho (minv) w58060577
Teplárenská (osm), Rovná (minv) w57961698
Terézie Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) n1232529396
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232521558
Terézie Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) w52080950
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) w52080950
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232533261
Terézie Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) n1232534154
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232534154
Terézie Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) w52080937
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) w52080937
Terézie Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) w51721492
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232531471
Terézie Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) w52080951
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232521117
Terézie Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) n1232529703
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232529703
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232532690
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232523788
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) w52081059
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) w51721492
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) w52081042
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) w52080951
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) w123127243
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232530369
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232522270
Terézie Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) n1232522270
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232536174
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232530979
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232529396
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) w52081040
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232524734
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232530121
Terézie Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) w51721490
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n7166837497
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) w51721490
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) w292292744
Terézie Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) w51721491
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) w51721491
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232531113
Terézie Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) n1232536336
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232536336
Terézie Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) n1232532395
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) w52081039
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) w52081038
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) w52081036
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232537152
Terézie Vansovej (osm), J. L. Bellu (minv) n1232523263
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232523263
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232536787
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232520949
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n1232532395
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232510802
Tichomíra Milkina (osm), Puškinova (minv) n1232513198
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232513235
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232511455
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232513963
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232511950
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232514313
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232512506
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232507219
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232512866
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232508414
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232512721
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232507645
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232512746
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232513198
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232509038
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232508958
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232513931
Tichomíra Milkina (osm), Puškinova (minv) n1232510671
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232510671
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232512338
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232507731
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232511828
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232514547
Tichomíra Milkina (osm), T. Milkina (minv) n1232511315
Tkáčska (osm), Pod hájik (minv) n1232513804
Tkáčska (osm), Vajanského (minv) n1232513804
Traťová (osm), J. Alexyho (minv) w52102253
Traťová (osm), J. Záborského (minv) w52102216
Traťová (osm), F. Hečku (minv) w52102216
Traťová (osm), Duklianska (minv) w52102214
Traťová (osm), Ciglianska cesta (minv) w52102214
Trhová (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) n1232509587
Trhová (osm), J. Gramantíka (minv) n1232512712
Trhová (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) n1232512712
Trhová (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232512712
Tulipánová (osm), Riečna (minv) n1232568418
Urbánkova (osm), Mrazničná (minv) n5534670385
Urbánkova (osm), Pod hájik (minv) n5534670421
Vajanského (osm), A. Rudnaya (minv) w55787238
Vajanského (osm), A. Rudnaya (minv) w55787235
Vajanského (osm), V. Benedikta (minv) w55605468
Vajanského (osm), A. Rudnaya (minv) w55787244
Vajanského (osm), Pod hájik (minv) w55787229
Vajanského (osm), Tkáčska (minv) w55787229
Vajanského (osm), A. Rudnaya (minv) w55787242
Vajanského (osm), Mojmírova (minv) w55787242
Vavrinca Benedikta (osm), Vajanského (minv) n1232550702
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232547485
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232550702
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232546295
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232547437
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232548924
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1249792125
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232548118
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232547795
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232546407
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232545771
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232545848
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232549676
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232547475
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232547051
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232547105
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232547042
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232548104
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232546266
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232547772
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232547722
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232547768
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232547423
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232547472
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232551481
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232547118
Vavrinca Benedikta (osm), Sitnianskeho (minv) n1232547795
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232551616
Vavrinca Benedikta (osm), V. Benedikta (minv) n1232550838
Veterná (osm), J. Červeňa (minv) n1232550235
Veterná (osm), F. Hečku (minv) n1232549855
Veterná (osm), J. Červeňa (minv) n1232547312
Veterná (osm), J. Červeňa (minv) n1232551846
Veterná (osm), J. Červeňa (minv) n1232546007
Veterná (osm), F. Hečku (minv) n1232548217
Veterná (osm), F. Hečku (minv) n1232547830
Veľkolehotská cesta (osm), Priama (minv) w55787348
Veľkonecpalská (osm), Na karasiny (minv) n1232569469
Viničná (osm), I. Krasku (minv) w58209612
Viničná (osm), I. Krasku (minv) w58209916
Viničná (osm), I. Krasku (minv) w58209491
Viničná (osm), I. Krasku (minv) w58209515
Viničná (osm), I. Krasku (minv) w58209372
Viničná (osm), Prírodná (minv) w58209683
Viničná (osm), I. Krasku (minv) w58209484
Viničná (osm), I. Krasku (minv) w58209407
Viničná (osm), J. G. Tajovského (minv) w58209643
Vinohradnícka (osm), M. Falešníka (minv) n1232531612
Vnútorná (osm), Pod poliankou (minv) n1232513148
Vnútorná (osm), Pod poliankou (minv) n1232508204
Vápenická (osm), Richtárska (minv) n1232528064
Východná (osm), Obuvnícka (minv) n1232532914
Východná (osm), Obuvnícka (minv) n1232536587
Východná (osm), Obuvnícka (minv) n1232528340
Východná (osm), Obuvnícka (minv) n1232530188
Východná (osm), Pekná (minv) n1232530188
Východná (osm), Obuvnícka (minv) n1232530974
Zadná (osm), Pribinovo námestie (minv) n1232513420
Zadná (osm), Nábrežie sv. Cyrila (minv) n1232513203
Záhradnícka (osm), J. Francisciho (minv) n1232538371
Átriová (osm), Bôrová (minv) w51982868
Úzka (osm), Podhorská (minv) n1232509229
Úzka (osm), J. Hollého (minv) w310964975
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030770448
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n1232566976
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030770408
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030769604
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030770293
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n1232514504
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n1232511709
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030770542
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030770499
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030770337
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n1232511275
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n1232562251
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) w350145537
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n1232569768
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) w52058050
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n1232570684
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030770607
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030770623
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030770641
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030770655
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030770486
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030770675
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030770683
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n1232568814
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030770434
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030769747
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) w47901946
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030769433
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030769457
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n1232507608
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030769491
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030769559
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) w58403578
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030769804
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030769839
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030769933
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030769986
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030769654
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030770146
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030770288
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030770354
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030769705
Ľuda Ondrejova (osm), Ľ. Ondrejova (minv) n2030769886
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n1232536352
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n1232521194
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n1232531160
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n1232534250
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n1232538355
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n1232538729
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n1232535761
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) w55605423
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n1232525530
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n1232529024
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Na karasiny (minv) n1232529024
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n1232527621
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n1232535423
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n1232529789
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52024962
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52024974
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52024970
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52024963
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w53083647
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52024993
Ľudovíta Štúra (osm), G. Švéniho (minv) w52025034
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52024996
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52025005
Ľudovíta Štúra (osm), Železničiarska (minv) w52025003
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52025034
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52025003
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52024997
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52024969
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52025025
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52025039
Ľudovíta Štúra (osm), Bottova (minv) w52025027
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52025027
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52025038
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52025002
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52025036
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w53145130
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52025031
Ľudovíta Štúra (osm), F. Hečku (minv) w52024940
Ľudovíta Štúra (osm), J. Záborského (minv) w52024940
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52024940
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52024941
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52025029
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) w52024968
Školská (osm), Nezábudková (minv) w58209451
Školská (osm), Nezábudková (minv) w58209380
Školská (osm), Nezábudková (minv) w58209689
Športová (osm), M. R. Štefánika (minv) w52081025
Športová (osm), B. Bjőrnsona (minv) w52081025
Športová (osm), M. R. Štefánika (minv) w52081048
Športová (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232572140
Športová (osm), M. R. Štefánika (minv) n1232573232
Športová (osm), Námestie J. C. Hronského (minv) w52081015
Športová (osm), Šumperská (minv) w52080938
Športová (osm), Nábrežie J. Kalinčiaka (minv) n1232568822
Štefana Baniča (osm), Š. Baniča (minv) n1232512694
Štefana Baniča (osm), Astrová (minv) n1232512254
Štefana Baniča (osm), Š. Baniča (minv) n1232508859
Štefana Baniča (osm), Š. Baniča (minv) n1232510530
Štefana Baniča (osm), Š. Baniča (minv) n1232512254
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n2030445123
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n2030445141
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n2030445143
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n1232511643
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n2030445147
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n2030445136
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) w58401950
Štefana Králika (osm), Na záhumní (minv) w58401950
Štefana Králika (osm), Jaseňová (minv) w58401950
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n1232511471
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n1232507275
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n2030445116
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n1232512571
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n2030445106
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n1232511261
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n2030445124
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n2030445139
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n2030445121
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n1232514308
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n2030445120
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n1232514522
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n2030445129
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n1232514102
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n2030445114
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n1232513484
Štefana Králika (osm), Bôrová (minv) n1232513484
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n2030445128
Štefana Králika (osm), Š. Králika (minv) n1232512943
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n1232529204
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n1232536090
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n1232533707
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n1232536663
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n1232525210
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n1232530253
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n1232535591
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n1232538483
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n1232527828
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n1232528588
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n1232521910
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232512228
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232514292
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232511431
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232507135
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232511926
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232508292
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232512467
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232509528
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232512673
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232512840
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232513760
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) w51982866
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232513400
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) w617432558
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232513103
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232507482
Štefana Závodníka (osm), Roľnícka (minv) n1232507482
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232511541
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232511199
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232514447
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232507411
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232513659
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232507820
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) w52024937
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232514571
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232512377
Štefana Závodníka (osm), Lipová (minv) n1232512377
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232514219
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232511855
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) w753008815
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232511360
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232513083
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232510141
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232512648
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232508687
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232512111
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232507958
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232511879
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232514595
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232511383
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232514246
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232510387
Štefana Závodníka (osm), Jánošíkova (minv) n1232510387
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) n1232513255
Štefana Závodníka (osm), Š. Závodníka (minv) w530532349
Šumperská (osm), Bottova (minv) n1232536139
Šumperská (osm), Športová (minv) n1232534527
Železničiarska (osm), Námestie slobody (minv) n1232563757
Železničiarska (osm), M. Benku (minv) n1232572193
Železničiarska (osm), Ľ. Štúra (minv) n1232569928
Železničiarska (osm), Námestie slobody (minv) n1232564993

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora