Vstupy

OSM: 9097 (JOSM)
21. 02. 2021 o 00:17

MINV: 20080 (JOSM)
17. 02. 2021

Výstupy

OSM so zlúčenými adresami (JOSM)

Otvárajte až po kontrole vstupných dát (vpravo).

Zoznam so zmenami

Zoznam adries (jedna položka na riadok) popisujúci, čo sa s každou adresou udialo (modify=úprava existujúceho elementu, create=nová adresa).

Prešov

Prešovský/Prešov

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (100)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

14519/ 49.014 21.166 JOSM
14846/ 49.005 21.154 JOSM
14482/ 49.013 21.153 JOSM
10614/ 49.016 21.142 JOSM
14601/ 49.013 21.166 JOSM
Agátová 15198/2 49.012 21.17 JOSM
Alexeja Duchoňa 14566/6 49.005 21.131 JOSM
Alexeja Duchoňa 14503/10 49.005 21.13 JOSM
Bendíkova 14526/6 49.013 21.143 JOSM
Bociania 14479/9 49.021 21.165 JOSM
Brezová 14509/2 49.016 21.15 JOSM
Brezová 14547/5 49.016 21.151 JOSM
Broskyňová 14784/9 49.02 21.14 JOSM
Dilongova 14668/32A 49.0 21.151 JOSM
Dúbravská 14555/90 49.051 21.232 JOSM
Dúbravská 14830/3C 49.013 21.136 JOSM
Dúbravská 14476/3B 49.013 21.136 JOSM
Fintická 14542/34 49.022 21.166 JOSM
Fintická 14722/40A 49.021 21.166 JOSM
Fintická 14728/97A 49.02 21.165 JOSM
Jazdecká 15057/20A 49.004 21.136 JOSM
Jesenského 14530/14 49.005 21.141 JOSM
K Surdoku 14869/48B 49.005 21.145 JOSM
K Surdoku 15154/2B 49.003 21.146 JOSM
K Surdoku 14619/2 49.003 21.145 JOSM
K prameňu 14520/21 49.014 21.166 JOSM
K prameňu 14478/14 49.014 21.166 JOSM
K prameňu 14517/6 49.014 21.165 JOSM
K prameňu 14502/2 49.014 21.165 JOSM
K prameňu 14477/25 49.014 21.166 JOSM
K prameňu 14483/22 49.014 21.166 JOSM
Kvetná 14475/30A 49.006 21.143 JOSM
Kúty 14504/31 49.013 21.152 JOSM
Malinová 14948/18B 49.02 21.151 JOSM
Mateja Murgaša 14486/5 49.01 21.165 JOSM
Mateja Murgaša 14805/15 49.057 21.165 JOSM
Mukačevská 14487/32 49.004 21.134 JOSM
Na Rúrkach 14677/17 49.002 21.125 JOSM
Nemčíkova 14514/14 49.012 21.143 JOSM
Pažica 14551/41C 49.012 21.171 JOSM
Pod dubom 14560/21 49.02 21.15 JOSM
Pri Delni 14497/17 48.959 21.281 JOSM
Pőschlova 14632/76 49.003 21.124 JOSM
Sabinovská 15065/112A 49.015 21.273 JOSM
Surdok 14671/13 49.021 21.153 JOSM
Surdok 14633/30 49.016 21.152 JOSM
Tomášikova 14576/62 49.01 21.135 JOSM
Volgogradská 14729/9B 49.004 21.132 JOSM
Ľubotická 14705/1A 49.011 21.165 JOSM
Šafárikova 14579/39A 49.0 21.146 JOSM

Adresné body bez súradníc (11530)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Dilongova (58.55)
Na Rúrkach (52.70)
Šafárikova (45.60)
Pőschlova (45.55)
Kvetná (37.57)
Chalupkova (26.40)
Ľubotická (15.67)
Soľnobanská (8.28)
Hlavná (7.11)
Višňová (6.98)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

19.januára => 19. januára
Genplk.Jána Ambruša => Genplk. Jána Ambruša
K Okruhliaku => K okruhliaku
Námestie 1.mája => Námestie 1. mája
Petőfiho => Petöfiho
Pod Hrádkom => Pod hrádkom
Pod Kalváriou => Pod kalváriou
Pod Vinicami => Pod vinicami
Pöschlova => Pőschlova
Valkovská => Vaľkovská
Za Kalváriou => Za kalváriou

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w73351645 w81327178 w81327320 w82143081 w82411272 w93955589 w93957871 w100903314 w156092375 w287372974 w319001340 w367885589 n385154370 n385154404 n385154573 n386500991 n386702534 w506557247 w543772197 w570995767 w653404821 w686263737 w722857843 w776757168 w847015310 w847825549 w847825563 w848100249 w848100250 w848868183 n893300149 n1862819212 n1862819238 n2586833409 n2944127159 n3621162064 n3858826961 n3858826972 n3950865816 n4263664419 n4351534176 n4442607392 n4944876022 n4975342577 n5027317421 n5058142169 n5058142170 n5058142172 n5267999798 n5690104703 n6053335832 n6054954313 n6460957299 n7266975856 n7266975871 n7266975872 n7609051610 n7716977885 n7903700411 n7903700412 n7903700413 n7903700414 n7903700415 n7903700420 n7903700422 n7903700423 n7903700429 n7903700435 n7903700436 n7903700437 n7903700438 n7903700439 n7903700440 n7903700441 n7903700442 n7903700444 n7903716086 n7903716087 n7903716088 n7903716136 n7903716138 n7903716179 n7903716180 n7903716182 n7903716191 n7903716192 n7903716193 n7903716194 n7903716195 n7903716196 n7903716197 n7903716198 n7903716199 n7903716200 n7903716203 n7903716204 n7903716205 n7903716206 n7903716207 n7903716208 n7903716209 n7903716210 n7903716212 n7903716214 n7903716215 n7903716216 n7903716318 n7903716319 n7903716320 n7903716321 n7903716322 n7903716323 n7911440438 n7911440439 n7911440440 n7911440448 n7911459215 n7911459219 n7911459223 n7911459225 n7911459227 n7911459231 n7911459234 n7911459247 n7911459252 n7911459265 n7911459269 n7911459270 n7911459272 n7911459273 n7911459274 n7911459280 n7911459281 n7911459282 n7911459283 n7911459287 n7911459494 n7911459515 n7911459522 n7911459523 n7911459532 n7911459534 n7911459535 n7911459567 n7911459568 n7911459570 n7911459571 n7911459572 n7911459591 n7911459593 n7911459594 n7911459595 n7911459598 n7911459601 n7911459602 n7911459604 n7911459606 n7911459642 n7911459652 n7913778407 n7913778413 n7913778414 n7913778415 n7913778426 n7913778450 n7913782587 n7913782589 n7913782603 n7913782604 n7913782605 n7913782606 n7913782607 n7913927901 n7914879618 n7914879619 n7914882085 n7914882089 n7914882206 n7920234083 n7920234084 n7920253990 n7920253991 n7920253992 n7920253993 n7920253994 n7920253995 n7920253996 n7920253997 n7920253998 n7920253999 n7920254000 n7920254001 n7920254002 n7920254003 n7920254004 n7920254005 n7920254006 n7920254007 n7920254008 n7920254009 n7920254010 n7920254011 n7920254012 n7920254013 n7920254014 n7920254015 n7920254016 n7920254017 n7920254018 n7920254019 n7920254020 n7920254021 n7920254022 n7920254023 n7920254024 n7920254025 n7920254027 n7920254028 n7920254029 n7920254030 n7920254031 n7920254032 n7920254033 n7920254034 n7920254035 n7920254036 n7920254037 n7920254038 n7920254039 n7920254040 n7920254045 n7920254165 n7920254166 n7920254167 n7920254168 n7920254169 n7920254170 n7920254195 n7920254197 n7920254198 n7920254199 n7920254201 n7920254202 n7920254203 n7920254204 n7920254205 n7920254206 n7920254207 n7920254208 n7925724907 n7925724911 n7925724958 n7925724959 n7925724960 n7925724961 n7925724962 n7925724963 n7925724964 n7925724965 n7925724966 n7925724967 n7925724968 n7925724969 n7925724970 n7925724973 n7925724976 n7925724977 n7925724981 n7925756086 n7925756088 n7925756089 n7925756090 n7925756091 n7927693249 n7927693253 n7945023205 n7945347387 n7945347388 n7947624397 n7947624440 n7947750339 n7947750341 n7988637859 n7988637866 n8006518997 n8012517242 n8012517243 n8012517244 n8012517245 n8183951711 n8251742764 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w82412303 w93919480 w93919887 w93954735 w93957638 n384760142 n2480238076 n4459308996 n4928261098 n5058142171 n5673005122 n6165118686 n6165163585 n7266975853 n7266975854 n7911440447 n7911440449 n7911459196 n7911459198 n7911459199 n7911459200 n7911459213 n7911459214 n7911459216 n7911459217 n7911459218 n7911459222 n7911459224 n7911459226 n7911459228 n7911459229 n7911459233 n7911459284 n7911459286 n7911459597 n7911459605 n7911459607 n7914879616 n7914879617 n7914882196 n7920253987 n7920253988 n7920253989 n7920254082 n7920254122 n7920254139 n7920254196 n7920254200 n7925724905 n7925724906 n7925724909 n7925724910 n7925724953 n7925724957 n7925724979 n7925724980 n7925756087 n7927693247 n7927693248 n7927693251 n7927693254 n7945336584 n7945347386 n7947624398 n7947624407 n7947750323 n7947750338 n7947750340 n7949132124 n7978883707 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hraničná
Irisová
Jazvečia
K okruhliaku
Lastovičia
Nemčíkova
Námestie biskupa Vasiľa Hopka
Petöfiho
Pod hrádkom
Pod kalváriou
Pod vinicami
Poľovnícka
Pri majáku
Pőschlova
Staré záhrady
Vlada Clementisa
Za kalváriou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Armádneho generála Svobodu
Borkút
Dlhá
Duchnovičov most
Janáčková
Jarková 53
K Okruhliaku
Kapitána Nálepku
Ku vykládke
Ku Škáre
Ladislava Novomeského
Liesková
Most Bajkalská
Most Jána Pavla II.
Most Levočská
Most Mukačevská
Mätová
Nevädzová
Petőfiho
Pod Hrádkom
Pod Kalváriou
Pod Rúrkami
Pod Vinicami
Pod Wilecovou hôrkou
Pražská
Pöschlova
Remscheidská
Soľankova
Staré Záhrady
Tekeľova
Tulipánová
Valkovská
Vladimíra Clementisa
Vlčia
Za Kalváriou
Ľudmily Podjavorinskej
Šalviová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w93919799
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740665
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740663
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w93919671
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w93919049
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740426
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w175720754
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740425
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w175720753
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740666
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740424
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740422
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740421
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740419
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740420
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740418
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740417
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w93925464
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740416
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740423
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740667
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740664
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740669
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740670
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) w93920145
Armádneho generála Svobodu (osm), Arm. gen. Svobodu (minv) n2977740668
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93954225
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93957620
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93957818
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w284193579
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w284193573
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93958009
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93955059
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93955320
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93954608
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93957882
K Okruhliaku (osm), K okruhliaku (minv) w93956917
Kapitána Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w82142658
Kapitána Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w82142934
Kapitána Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w82142979
Kapitána Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w82142964
Kapitána Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w82143190
Kapitána Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w82142651
Kapitána Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w82142662
Kapitána Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w82143030
Kapitána Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w82143142
Kapitána Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w82143372
Kapitána Nálepku (osm), Kpt. Nálepku (minv) w82143088
Keratsinské námestie (osm), Námestie Krista Kráľa (minv) w93919667
Kraskova (osm), Okrajová (minv) w319000919
L. Novomeského (osm), Bratislavská (minv) w93919887
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) w319001004
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) w319002229
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) w319001063
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) w319002423
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) w319001050
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) w319002232
Petrovianska (osm), Jesenná (minv) w318993100
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930517
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930736
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93929927
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930191
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931440
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930966
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930394
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930573
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930453
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931085
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931043
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931052
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930802
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931290
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930450
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931128
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930001
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930256
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931217
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930660
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930634
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930258
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930229
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931414
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930493
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931059
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930397
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930173
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931074
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930237
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930466
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931307
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930770
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930401
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93931494
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w93930866
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001471
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002079
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002378
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002739
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001068
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001799
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002512
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319000975
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319000969
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001196
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001638
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001819
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002149
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001853
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002463
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001187
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001614
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001665
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319002409
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001671
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001057
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001037
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319000946
Pod Hrádkom (osm), Pod hrádkom (minv) w319001157
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002079
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002215
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002423
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002617
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w290513019
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002857
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002502
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002417
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003096
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002963
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002263
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003003
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003284
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002545
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002782
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002486
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002981
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w290513017
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002921
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002900
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93931421
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93931212
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930127
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930081
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930939
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002223
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002922
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002272
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002123
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002703
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002330
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w290518246
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w290513018
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002220
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002832
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930951
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930089
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930146
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002314
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002412
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003169
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002130
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002188
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002335
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930312
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002675
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003385
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003071
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002019
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002929
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101003349
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930748
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002788
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w93930554
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002844
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w101002693
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93955245
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956293
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954975
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954217
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954369
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954321
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954766
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956158
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956372
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93957575
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954857
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93954346
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956298
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956393
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93957724
Pod Vinicami (osm), Pod vinicami (minv) w93956021
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945933
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946395
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946150
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947491
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947143
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947299
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947391
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947138
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945665
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946816
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946511
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947133
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945563
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947357
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947197
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946197
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947219
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947287
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945719
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946634
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947578
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946747
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946806
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947557
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946621
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946537
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946861
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947022
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946878
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946539
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947159
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946472
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946469
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945908
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947475
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946813
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947643
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945864
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947330
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946167
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946744
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946543
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93945549
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93947119
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946957
Pöschlova (osm), Pőschlova (minv) w93946094
Soľankova (osm), Soľanková (minv) w319001894
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002727
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002627
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002461
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002306
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002598
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002491
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002735
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319000908
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002737
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002682
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001182
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002495
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002228
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001026
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319000893
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001021
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002419
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001369
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002093
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002476
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001503
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001712
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001994
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001245
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001494
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002628
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319000937
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319001178
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002510
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002555
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002237
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002436
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002482
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002587
Valkovská (osm), Vaľkovská (minv) w319002669
Vladimíra Clementisa (osm), Vlada Clementisa (minv) n2802164741
Vladimíra Clementisa (osm), Vlada Clementisa (minv) n1920893071
Vladimíra Clementisa (osm), Vlada Clementisa (minv) n2802164742
Vladimíra Clementisa (osm), Vlada Clementisa (minv) n1920893085
Vladimíra Clementisa (osm), Vlada Clementisa (minv) n1920893077
Vladimíra Clementisa (osm), Vlada Clementisa (minv) n1920893073
Vladimíra Clementisa (osm), Vlada Clementisa (minv) n1920893072
Vladimíra Clementisa (osm), Vlada Clementisa (minv) n1920893070
Vladimíra Clementisa (osm), Vlada Clementisa (minv) n1920893092
Vladimíra Clementisa (osm), Vlada Clementisa (minv) n1920893098
Vladimíra Clementisa (osm), Vlada Clementisa (minv) n1920893087
Vladimíra Clementisa (osm), Vlada Clementisa (minv) n2802164746
Vladimíra Clementisa (osm), Vlada Clementisa (minv) n2802164745
Vladimíra Clementisa (osm), Vlada Clementisa (minv) n2802164743
Vladimíra Clementisa (osm), Vlada Clementisa (minv) n2802164744
Vladimíra Clementisa (osm), Vlada Clementisa (minv) n1920893069
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002409
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003396
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002038
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002762
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002359
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002831
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003414
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002742
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002087
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003085
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003251
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002274
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002650
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002292
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) n2916976928
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002310
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002003
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003386
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002815
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003420
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002332
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002243
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002077
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002360
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002347
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002471
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002694
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002766
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003012
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002435
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002660
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003352
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003456
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w288147787
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w288147785
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002577
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003285
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002952
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003507
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) n2916976918
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) n2916976919
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002415
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002737
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002558
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003265
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002717
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002982
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002201
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002603
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002823
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002846
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003271
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002514
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003325
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003149
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003338
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002855
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003004
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002873
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w288147768
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) n2916976925
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003030
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003232
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002142
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002976
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002154
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003327
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002133
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101003042
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002970
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002538
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002836
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002234
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002257
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002525
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w288147770
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) w101002636
Za Kalváriou (osm), Za kalváriou (minv) n2916976927
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) w93925396
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) w319001807

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora