Vstupy

OSM: 6374 (JOSM)
21. 02. 2021 o 00:16

MINV: 13680 (JOSM)
17. 02. 2021

Výstupy

OSM so zlúčenými adresami (JOSM)

Otvárajte až po kontrole vstupných dát (vpravo).

Zoznam so zmenami

Zoznam adries (jedna položka na riadok) popisujúci, čo sa s každou adresou udialo (modify=úprava existujúceho elementu, create=nová adresa).

Považská Bystrica

Trenčiansky/Považská Bystrica

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (6)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

329/ 49.083 18.303 JOSM
369/ 49.075 18.414 JOSM
281/ 49.082 18.274 JOSM

Adresné body bez súradníc (16)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Kuzmányho (20.56)
Rozkvet (18.54)
M. Kukučína (17.28)
Železničná (16.25)
Mládežnícka (11.28)
Moyzesova (11.14)
Lúčky (9.27)
SNP (8.27)
Kúnovec (6.81)
Hliny (5.95)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
8.mája => 8. mája
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
Krekáčov Laz => Krekáčov laz
Rybárikov Laz => Rybárikov laz

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w158783888 w158783915 w158783940 w158783990 w158784038 w158784281 w158784723 w158784890 w158926213 w159174242 n3350797270 n3668910873 n4982663347 n5758648717 n5758660853 n5758667721 n5758681784 n5758688889 n5758691756 n7273840322 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w159168831 w159168920 w159202981 w159204798 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Chodnické
Krekáčov laz
Rybárikov laz

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dušianická
Eleny Maróthy-Šoltésovej
Jána Kalinčiaka
Kmeťova
Kukučínova
Kukučínová
Martina Benku
Milana Rastislava Štefánika
Námestie Andreja Hlinku
Okružná
Považská Teplá
Sadro, s.r.o. Stavebniny
Slovenských partizánov
Východná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

1. mája (osm), Dukelská (minv) n1840567964
Dukelská (osm), 1. mája (minv) n3508228537
Eleny Maróthy-Šoltésovej (osm), Šoltésovej (minv) w159202784
Kukučínova (osm), M. Kukučína (minv) w159202916
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n4124487476
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n4793387121
Námestie Andreja Hlinku (osm), Štúrova (minv) w201320067
Námestie Andreja Hlinku (osm), Štúrova (minv) w201320066
Slovenských partizánov (osm), Partizánska (minv) w159174505
Slovenských partizánov (osm), Partizánska (minv) w159174710
Slovenských partizánov (osm), Partizánska (minv) w159170044
Slovenských partizánov (osm), Partizánska (minv) n2538406550

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora