Vstupy

OSM: 2132 (JOSM)
21. 02. 2021 o 00:03

MINV: 13110 (JOSM)
17. 02. 2021

Výstupy

OSM so zlúčenými adresami (JOSM)

Otvárajte až po kontrole vstupných dát (vpravo).

Zoznam so zmenami

Zoznam adries (jedna položka na riadok) popisujúci, čo sa s každou adresou udialo (modify=úprava existujúceho elementu, create=nová adresa).

Martin

Žilinský/Martin

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (8278)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Bottova (6.97)
Podhájska (5.83)
Šoltésovej (5.80)
Ruppeldtova (4.99)
Priehradná (4.90)
Bambusky (4.53)
J. Š. Šikuru (4.50)
Stavbárska (4.22)
Červenej armády (4.20)
Za Jordánom (4.19)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Brigádnická => Brigádnicka
Hasičská ulica => Hasičská
Malá Hora => Malá hora
Na Kameni => Na kameni
P. V. Rovnianka => P. V. rovnianka
Smrekova => Smreková
Ulica E. T. Böhma => E. T. Böhma
Ulica J. Bodeneka => J. Bodeneka
Ulica J. Kučeru => J. Kučeru
Ulica S. Stračinu => S. Stračinu

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w73256941 w73256965 w73256996 w73257035 w73257046 w73257108 w73257118 w73257163 w73257175 w73257180 w73257183 w73257195 w73257202 w73257204 w73257208 w73257210 w73257219 w73257222 w73257224 w73257228 w73257231 w73257237 w73257243 w73257248 w73257252 w73257268 w73257281 w73257286 w73257292 w73257295 w73257304 w73257313 w73257319 w73257322 w73257334 w73257338 w73257351 w73257357 w73257384 w73257395 w73257404 w73257419 w73257429 w73257453 w73257470 w73257488 w73257500 w73257508 w73257515 w73257525 w73257529 w73257538 w73257553 w73257555 w73257565 w73257566 w73257567 w73257571 w73257573 w73257574 w73257580 w73257581 w73257590 w73257592 w73257603 w73257606 w73257607 w73257609 w73257611 w73257612 w75275222 w79964623 w132130261 w132130285 w139536741 w153989094 w158917110 w158917158 w197685504 w245037292 w245039374 w245042008 w245046354 w245046849 w245058569 w245060747 w245061292 w245061733 w245065223 w245065826 w321466605 n382910110 w426720322 w439901799 w439901800 w439906313 w440039348 w440039350 w440039356 w440039358 w440039359 w440039361 w440039366 w440039369 w440039373 w440039378 w440039379 w513466752 w513466755 w690516434 w690516441 w690516445 n1110150802 n1728488035 n1729414714 n1736480855 n1738703329 n2754730311 n2757608130 n2757608145 n2757608186 n2757608219 n3324423930 n3324423931 n4255790578 n4256082312 n4329004961 n4367304189 n5226542432 n5370055684 n5390633421 n5907780539 n5907780540 n5907785287 n5908192963 n5908192964 n5908192965 n5908192966 n5908192967 n5908192969 n5985081719 n6105480656 n6106216891 n6112826888 n6112836952 n6144579693 n6144579694 n6144579695 n6144579696 n6144579697 n6144579698 n6144579699 n6144579700 n6144579701 n6144579702 n6144579739 n6144579740 n6144579741 n6460978486 n7254846722 n7801354885 n8195924467 n8195937702 n8205295718 n8266841717 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w245037329 w245037797 w245044535 w245044537 w245044538 w245046263 w245046714 w245061034 w245061705 w245065880 w245065890 w440099003 n1736481006 n1748972159 n4789595424 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

A. Kmeťa
A. Medňanského
A. Pietra
A. Sokolíka
A. Stodolu
B. Bullu
B. Němcovej
Brigádnicka
C. Majerníka
Charkovská
D. Makovického
E. B. Lukáča
E. T. Böhma
F. Štefunku
H. Gregorovej
H. Meličkovej
Helsinská
I. kolónia
II. kolónia
III. kolónia
J. Alexyho
J. Barča-Ivana
J. Bodeneka
J. Goliána
J. Kalinčiaka
J. Kostru
J. Kráľa
J. Kučeru
J. Lettricha
J. Martáka
J. Mazúra
J. Palkoviča
J. V. Dolinského
J. Š. Šikuru
Kernova
Kijevská
Kmeťka
Košarišťanova
Kratinova
Krivánska
L. Frimmela
Lazík
Leningradská
Lermontova
M. Dulu
M. Galandu
M. Jankolu
M. Poláka
M. Uhera
Medekova
Minská
Murgašova
Nezvalova
Nákladné nádražie
Námestie J. C. Hronského
Námestie protifašistických bojovníkov
Námestie S. H. Vajanského
O. Borodáčovej
O. Plachého
Odeská
Olšanova
P. Mudroňa
P. O. Hviezdoslava
P. V. rovnianka
Palárikova
Pltníky
Podhorská
Poničanova
Poľná
Poľovnícka
Pri Siľave I
Priemyselná
R. Viesta
Ruppeldtova
Rybárska
S. Bibzu
S. Chalupku
S. Stračinu
Sadová
Siľava
Smreková
T. Vansovej
V ulici
V. P. Tótha
V. Šípoša
V. Žingora
Wolkrova
Za Jordánom
Ľ. Ondrejova
Ľaukovská
Š. B. Romana
Š. Furdeka
Š. Kunu
Š. Náhalku
Šefranica
Štvrť Čajkovského

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Alexandra Dubčeka
Ambra Pietra
Andreja Hlinku
Andreja Kmeťa
Andreja Sokolíka
Aurela Stodolu
Boženy Němcovej
Brigádnická
Cypriana Majerníka
Divadelné námestie
Dušana Makovického
E. M. Šoltesovej
Emanuela Teodora Böhma
Emila Boleslava Lukáča
Fraňa Štefunku
Hany Gregorovej
Hany Meličkovej
Helsinska
Hviezdoslavova
Investička
Jahodnícke háje
Jana Kostru
Janka Alexyho
Janka Kalinčiaka
Janka Kráľa
Jozefa Krónera
Jozefa Lettricha
Juraja Palkoviča
Jána Bodeneka
Jána Bohdana Hroboňa
Jána Goliana
Jána Goliána
Jána Košarišťana
Jána Kučeru
Jána Martáka
Jána Mazúra
Jána Štefana Šikuru
Júliusa Barča-Ivana
Kohútova
Kolónia I.
Kolónia II.
Kolónia III.
Kratinová
Kyjevská
Ladislava Frimmela
Laukovská
Leningradska
Lermontovova
M.R.Štefánika
Malá Hora
Mariána Várossa
Martina Rázusa
Matúša Dulu
Medňanského
Mikuláša Galandu
Milana Poláka
Milana Rastislava Štefánika
Milana Thomku-Mitrovského
Mudroňova
Murgašová
Nám. SNP
Námestie J.C.Hronského
Ondreja Plachého
Palkovičova
Partizánska
Pavla Mudroňa
Pitníky
Podhorska
Podjavorinskej
Polovnicka
Pri Siľave I.
Radlinského
Rovnianka
Rudolfa Viesta
Rupeldtova
Rybarska
Sadova
Sama Chalupku
Smrekova
Svetozára Stračinu
Svätého Cyrila a Metoda
Tanková cesta
Ul. Gladiola, Martin 03601
Viliama Chmela
Viliama Paulínyho Tótha
Viliama Žingora
Vojtecha Šípoša
Šafárikova
Šoltésova
Šoltésová
Štefana Boleslava Romana
Štefana Furdeka
Štefana Kunu
Štefana Nahálku

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046411
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046995
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046796
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046697
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046304
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245047060
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046372
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w286801782
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046949
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w286801783
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046242
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245047026
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046274
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046477
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245047046
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046986
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) n2904725842
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046409
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046232
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) n2904725843
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046767
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046926
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046605
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046680
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046999
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245046939
Ambra Pietra (osm), A. Pietra (minv) w245047027
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w286788071
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245111961
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w286788070
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245111959
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245065895
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245065168
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245061923
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245065116
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) n2904630118
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245065174
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) n1734924509
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245065376
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) n1739690573
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245060719
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) n1734924553
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245060718
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245061869
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245060696
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245060754
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245061740
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245061838
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245060715
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245060690
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245061884
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245060728
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w254303784
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w254303786
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w286788072
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w254303785
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245061935
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w254303787
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245061754
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245060704
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245060753
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w254303783
Andreja Kmeťa (osm), A. Kmeťa (minv) w245065502
Andreja Sokolíka (osm), A. Sokolíka (minv) n1735737415
Andreja Sokolíka (osm), A. Sokolíka (minv) w245065172
Andreja Sokolíka (osm), A. Sokolíka (minv) n1735737422
Andreja Sokolíka (osm), A. Sokolíka (minv) n1735737427
Andreja Sokolíka (osm), A. Sokolíka (minv) n2904743820
Andreja Sokolíka (osm), A. Sokolíka (minv) n2904743821
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) w216470843
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) w216470844
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) w216470846
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) w194755164
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245039598
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038464
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245037282
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245037782
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038207
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245037259
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038101
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038213
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245037898
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038389
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w288069539
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245038365
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w245037566
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046582
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046746
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046564
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046723
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046466
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046266
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046282
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046489
Emila Boleslava Lukáča (osm), E. B. Lukáča (minv) w245046271
Hany Meličkovej (osm), H. Meličkovej (minv) w245039429
Hany Meličkovej (osm), H. Meličkovej (minv) w245039414
Hany Meličkovej (osm), H. Meličkovej (minv) w245039426
Hany Meličkovej (osm), H. Meličkovej (minv) w245039399
Hany Meličkovej (osm), H. Meličkovej (minv) w245039405
Hany Meličkovej (osm), H. Meličkovej (minv) w245039388
Hany Meličkovej (osm), H. Meličkovej (minv) w245039410
Hany Meličkovej (osm), H. Meličkovej (minv) w245039428
Hany Meličkovej (osm), H. Meličkovej (minv) w245040108
Hany Meličkovej (osm), H. Meličkovej (minv) w245040138
Hany Meličkovej (osm), H. Meličkovej (minv) w245040143
Hany Meličkovej (osm), H. Meličkovej (minv) w245039391
Hany Meličkovej (osm), H. Meličkovej (minv) w245039444
Hany Meličkovej (osm), H. Meličkovej (minv) w245039438
Hviezdoslavova (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n1738703443
Hviezdoslavova (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n1736480954
Hviezdoslavova (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n1736480953
Hviezdoslavova (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n1736480943
Hviezdoslavova (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n1739690742
Hviezdoslavova (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n1739690645
Hviezdoslavova (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n1739690592
Hviezdoslavova (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n1739690425
Hviezdoslavova (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n1736480920
Hviezdoslavova (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n1736480970
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n3105598025
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065929
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065891
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245066019
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065402
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065680
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245066060
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065387
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065184
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065722
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065418
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065505
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065682
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065770
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245066024
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065965
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065153
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065658
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065676
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065920
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245066022
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065134
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065982
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065517
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065511
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065661
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065971
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065963
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065889
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065340
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065897
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n3105598026
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065749
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065973
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065710
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065762
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065729
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065672
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065739
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065746
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n3105598024
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065859
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n3105598023
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065730
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065273
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065230
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065809
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065839
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065805
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w245065858
Jilemnického (osm), Červenej armády (minv) n1748972177
Jilemnického (osm), Červenej armády (minv) n1748972159
Jilemnického (osm), Červenej armády (minv) n1748972170
Jozefa Lettricha (osm), J. Lettricha (minv) w245065613
Jozefa Lettricha (osm), J. Lettricha (minv) w245066020
Jozefa Lettricha (osm), J. Lettricha (minv) w245065109
Jozefa Lettricha (osm), J. Lettricha (minv) w245065590
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575062
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575060
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575063
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575061
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575064
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575068
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575070
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039481
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245040045
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039836
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039893
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039602
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039465
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039379
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038341
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575066
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039749
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245042234
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245040052
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575069
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575065
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575074
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575058
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575075
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575059
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039440
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575076
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575078
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575071
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575072
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245040105
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039541
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575077
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039677
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575067
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039695
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039624
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) n3105575073
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037283
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245040051
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037327
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245039970
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245040028
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038353
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038469
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037252
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038198
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037406
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037240
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038192
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037241
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037341
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038462
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038090
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038457
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245037237
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038310
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038280
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038396
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038286
Jána Goliána (osm), J. Goliána (minv) w245038400
Jána Mazúra (osm), J. Mazúra (minv) n3105608235
Jána Mazúra (osm), J. Mazúra (minv) n2592926116
Jána Mazúra (osm), J. Mazúra (minv) n2592926121
Jána Mazúra (osm), J. Mazúra (minv) n2592926126
Jána Mazúra (osm), J. Mazúra (minv) n2592926131
Jána Mazúra (osm), J. Mazúra (minv) n2592926136
Jána Mazúra (osm), J. Mazúra (minv) n2592926158
Jána Mazúra (osm), J. Mazúra (minv) n2592926095
Jána Mazúra (osm), J. Mazúra (minv) n3105608236
Jána Mazúra (osm), J. Mazúra (minv) n2592926098
Jána Mazúra (osm), J. Mazúra (minv) n2592926081
Jána Mazúra (osm), J. Mazúra (minv) n2592926030
Jána Mazúra (osm), J. Mazúra (minv) n2592926210
Jána Mazúra (osm), J. Mazúra (minv) n2592926202
Jána Mazúra (osm), J. Mazúra (minv) n2592926166
Jána Mazúra (osm), J. Mazúra (minv) n2592926087
Jána Mazúra (osm), J. Mazúra (minv) n2592926091
Júliusa Barča-Ivana (osm), J. Barča-Ivana (minv) w245037483
Júliusa Barča-Ivana (osm), J. Barča-Ivana (minv) w245038019
Júliusa Barča-Ivana (osm), J. Barča-Ivana (minv) w245038055
Júliusa Barča-Ivana (osm), J. Barča-Ivana (minv) w245038191
Júliusa Barča-Ivana (osm), J. Barča-Ivana (minv) w245037314
Júliusa Barča-Ivana (osm), J. Barča-Ivana (minv) w245038313
Júliusa Barča-Ivana (osm), J. Barča-Ivana (minv) w245038460
Júliusa Barča-Ivana (osm), J. Barča-Ivana (minv) w245037280
Kuzmányho (osm), P. Mudroňa (minv) n1734924265
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) w245060691
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1733882388
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1735737430
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1734924624
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1733882385
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1733882386
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) w245046625
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1733882397
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1733882398
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1739690652
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1739690662
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1739690730
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1729415274
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1729415296
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1733882394
Mudroňova (osm), P. Mudroňa (minv) n1731049710
Mudroňova (osm), P. Mudroňa (minv) w245061903
Mudroňova (osm), P. Mudroňa (minv) w245061928
Mudroňova (osm), P. Mudroňa (minv) n1731049713
Mudroňova (osm), P. Mudroňa (minv) w245060735
Mudroňova (osm), P. Mudroňa (minv) n1731049715
Mudroňova (osm), P. Mudroňa (minv) n1731049717
Mudroňova (osm), P. Mudroňa (minv) w245060741
Mudroňova (osm), P. Mudroňa (minv) n1731049727
Mudroňova (osm), P. Mudroňa (minv) w245060734
Mudroňova (osm), P. Mudroňa (minv) n1731049721
Mudroňova (osm), P. Mudroňa (minv) w245060748
Mudroňova (osm), P. Mudroňa (minv) n1733281665
Mudroňova (osm), P. Mudroňa (minv) n1731032738
Mudroňova (osm), P. Mudroňa (minv) n1731049723
Pavla Mudroňa (osm), P. Mudroňa (minv) n1729415020
Pavla Mudroňa (osm), P. Mudroňa (minv) n1729414986
Pavla Mudroňa (osm), P. Mudroňa (minv) n1729415073
Pavla Mudroňa (osm), P. Mudroňa (minv) n1729415000
Pavla Mudroňa (osm), P. Mudroňa (minv) n1729414967
Pavla Mudroňa (osm), P. Mudroňa (minv) n1729414957
Pavla Mudroňa (osm), P. Mudroňa (minv) n1729415141
Pavla Mudroňa (osm), P. Mudroňa (minv) n1729415227
Pavla Mudroňa (osm), P. Mudroňa (minv) n1729415261
Pavla Mudroňa (osm), P. Mudroňa (minv) n1729414947
Rupeldtova (osm), Ruppeldtova (minv) n1728906711
Rupeldtova (osm), Ruppeldtova (minv) n1728253663
Rupeldtova (osm), Ruppeldtova (minv) n1728253664
Rupeldtova (osm), Ruppeldtova (minv) n1728253647
Rupeldtova (osm), Ruppeldtova (minv) n1728253659
Rupeldtova (osm), Ruppeldtova (minv) n1728253655
Rupeldtova (osm), Ruppeldtova (minv) n1728253653
Rupeldtova (osm), Ruppeldtova (minv) n1728253660
Rupeldtova (osm), Ruppeldtova (minv) n1728253651
Rupeldtova (osm), Ruppeldtova (minv) n1728253661
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n1736481018
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n1739690514
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n1738703406
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n1736481000
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n1738703461
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n1736481010
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n1738703472
Vojtecha Šípoša (osm), V. Šípoša (minv) w245065985
Šoltésova (osm), Šoltésovej (minv) n1736165966
Šoltésova (osm), Šoltésovej (minv) n1736165964
Šoltésová (osm), Šoltésovej (minv) n1739690483
Šoltésová (osm), Šoltésovej (minv) n1739690495

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora