Vstupy

OSM: 6192 (JOSM)
20. 02. 2021 o 23:52

MINV: 19592 (JOSM)
17. 02. 2021

Výstupy

OSM so zlúčenými adresami (JOSM)

Otvárajte až po kontrole vstupných dát (vpravo).

Zoznam so zmenami

Zoznam adries (jedna položka na riadok) popisujúci, čo sa s každou adresou udialo (modify=úprava existujúceho elementu, create=nová adresa).

Bratislava-Ružinov

Bratislavský/Bratislava II

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (32)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

18348/ 48.104 17.11 JOSM
18365/ 48.103 17.111 JOSM
18359/ 48.101 17.101 JOSM
18354/ 48.082 17.111 JOSM
18411/ 48.083 17.081 JOSM
18445/ 48.149 17.116 JOSM
18815/ 48.196 17.237 JOSM
18537/ 48.103 17.096 JOSM
18625/ 48.102 17.177 JOSM
18378/ 48.1 17.103 JOSM
18372/ 48.094 17.094 JOSM
Listová 2629/12 48.085 17.102 JOSM
Mierová 18859/161A 48.085 17.106 JOSM
Nové záhrady V 18331/3 48.083 17.111 JOSM
Pod gaštanmi 18326/4F 48.093 17.111 JOSM
Rádiová 18398/10 48.102 17.101 JOSM

Adresné body bez súradníc (380)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Mierová (110.87)
Hrachová (39.98)
Rádiová (36.67)
Listová (29.66)
Syslia (29.09)
Nové záhrady V (25.76)
Galvaniho (23.86)
Teslova (22.34)
Parková (20.09)
Koceľova (20.06)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Šagátová => Šagátova

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w51746164 w60788850 w60894685 w60897131 w60897325 w60898054 w60898895 w60899162 w60899299 w60900075 w60902380 w61397405 w61397574 w61399442 w69036383 w69039921 w96573441 w104481244 w112206527 w158600705 n247380060 w401732463 w556136915 w556136921 n601451251 w662693463 w662693464 w704834378 w735480923 n769841898 w904294438 n1588513314 n1593569845 n1713355697 n1744363946 n1857893445 n1894876688 n2144158810 n2163708595 n2205006337 n2284800040 n2320841058 n2320841305 n2536922810 n2564731142 n2564731143 n2564731201 n2772215744 n2926580708 n3006877564 n3252631833 n3255719829 n3501627995 n3579109020 n3597947815 n3733413566 n3733791188 n3871458314 n3871873178 n4169786922 n4236466189 n4353971752 n4383688474 n4383691154 n4490402660 n4490427191 n4571968695 n4636017391 n4652737734 n4805871522 n4919483988 n4924971260 n4924980251 n4924987197 n4935664675 n4935667057 n4973676386 n4973685218 n4975390302 n5063613022 n5066025922 n5083317227 n5097751693 n5204205222 n5301603093 n5301604355 n5370546834 n5372704557 n5379549481 n5554030521 n5554054722 n5834788629 n6174532235 n6278077585 n6280449286 n6393861669 n6393861670 n6393861671 n6393861672 n6393861673 n6393861674 n6460919715 n6476792287 n6488371878 n6524214550 n6532139586 n6542791223 n6779217229 n6808276777 n7039273467 n7039273468 n7124158899 n7134329882 n7134329883 n7723686594 n8026430699 n8396877702 n8396877703 n8396877704 n8404578064 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w15102692 w25099418 w60894108 w60894145 w60894535 w60894556 w60894611 w60895978 w60896671 w60896710 w60896971 w60897993 w60898109 w60898844 w60898940 w60901213 w60901227 w60901267 w60901275 w60901287 w60901292 w60901301 w60901310 w60901339 w60901343 w60901351 w60901363 w60901393 w60901435 w60901455 w60901494 w60901505 w60901547 w60901557 w60901576 w60901577 w60901600 w60901735 w60901747 w60901749 w60901764 w60901785 w60901848 w60901871 w60901876 w60901981 w60902028 w60902174 w60902179 w60902181 w60902184 w60902189 w60902220 w60902264 w60902267 w60902288 w60902290 w60902291 w60902303 w60902382 w60902394 w60902405 w60902418 w60902448 w60902509 w60902525 w60902546 w60902560 w60902657 w60902665 w60902666 w60902673 w60902676 w60902779 w60902797 w60902812 w61396412 w61396709 w61397837 w61398297 w61399038 w61399113 w158420703 w158420706 w158420708 w158420710 w158420711 w158420713 w158420716 w158420718 w158420723 w161027530 w224107872 w272052276 n357951206 n438496593 n1765503883 n1831753932 n2324547645 n2638971180 n2666611590 n2745516167 n3603370699 n3733417337 n3733438328 n3733453985 n3769710458 n4573741624 n4832627044 n5074199517 n5364635821 n5364649715 n5629410522 n5789713262 n6535499874 n6965573785 n7188753665 n7360280357 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bystrého
Hrušovská
Malé pálenisko IV
Plátennícka
Poľovnícka
Pri Čiernom lese
Pribinova-zimný prístav
Senecká cesta

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bojnická
Brodná
Družstevná
Elektrárenská
Kalinčiakova
Krokusová
Magnetová
Margarétová
Maximiliána Hella
Micherova zátoka
Mlynské Nivy
Most Apollo
Na Križovatkách
Odbojárov
Papánkovo námestie
Plátenícka
Popradská
Prašná
Pri starej prachárni
Radničné námestie
Seberiniho
Sputnikova
Terchovská
Trnavské mýto
Turbínová
Vajnorská
Viliama Figuša-Bystrého
Zimný prístav
Závodná
Šancová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Azalková (osm), Gagarinova (minv) w144869927
Bazová (osm), Kvačalova (minv) n2060492800
Borodáčova (osm), Bancíkovej (minv) w60898004
Budovateľská (osm), Páričkova (minv) n2339806255
Cyrilova (osm), Metodova (minv) w8094732
Dohnányho (osm), Šumavská (minv) n6808276777
Herlianska (osm), Komárnická (minv) n2109835434
Ivanská cesta (osm), Galvaniho (minv) w69039089
Komárňanská (osm), Tučkova (minv) w61398372
Kvačalova (osm), Bazová (minv) n2060492814
Papánkovo námestie (osm), Tomášikova (minv) n3411031462
Plátenícka (osm), Plátennícka (minv) w61399141
Plátenícka (osm), Plátennícka (minv) w61397377
Plátenícka (osm), Plátennícka (minv) w61399373
Radničné námestie (osm), Radničné nám. (minv) w359108797
Radničné námestie (osm), Radničné nám. (minv) w60895613
Radničné námestie (osm), Radničné nám. (minv) w60897584
Syslia (osm), Krajinská cesta (minv) w60897914
Tŕňová (osm), Kamenárska (minv) n2772215898
Tŕňová (osm), Kamenárska (minv) n2772215902
Vietnamská (osm), Beckovská (minv) w69036733
Viliama Figuša-Bystrého (osm), Bystrého (minv) w173534160
Viliama Figuša-Bystrého (osm), Bystrého (minv) w158420667
Zimný prístav (osm), Pribinova-zimný prístav (minv) w34934655
Ľanová (osm), Tomášikova (minv) n1760070590
Šándorova (osm), Ivana Horvátha (minv) w60898351

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora