Vstupy

OSM: 7630 (JOSM)
20. 02. 2021 o 23:45

MINV: 29612 (JOSM)
17. 02. 2021

Výstupy

OSM so zlúčenými adresami (JOSM)

Otvárajte až po kontrole vstupných dát (vpravo).

Zoznam so zmenami

Zoznam adries (jedna položka na riadok) popisujúci, čo sa s každou adresou udialo (modify=úprava existujúceho elementu, create=nová adresa).

Banská Bystrica

Banskobystrický/Banská Bystrica

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (32)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

10502/ 48.443 19.105 JOSM
15049/ 48.184 19.121 JOSM
7695/ 48.441 19.064 JOSM
7694/ 48.441 19.064 JOSM
13775/ 48.43 19.083 JOSM
13774/ 48.43 19.083 JOSM
7693/ 48.766 19.266 JOSM
13718/ 48.65 19.119 JOSM
12172/ 48.434 19.092 JOSM
13491/ 48.452 19.095 JOSM
10662/ 48.435 19.622 JOSM
Jedľová 15004/33 48.445 19.065 JOSM
Jedľová 14991/43 48.444 19.064 JOSM
Lipová 15012/49 48.443 19.069 JOSM
Malachovská cesta 15445/195 48.714 19.11 JOSM
Ovčiarska 15249/6 48.746 19.032 JOSM

Adresné body bez súradníc (414)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Lipová (65.44)
Mládežnícka (28.95)
Trieda SNP (27.53)
Cesta k nemocnici (21.26)
Pod Urpínom (16.14)
Šalkovská cesta (15.28)
Poľovnícka (14.68)
Skubínska cesta (12.14)
Kremnička (10.99)
Pršianska cesta (8.24)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

29.augusta => 29. augusta
9.mája => 9. mája
Borová ulica => Borová
Brestová ulica => Brestová
Diamantová ulica => Diamantová
Dlhá ulica => Dlhá
Gerberová ulica => Gerberová
Jantárová ulica => Jantárová
Jaspisová ulica => Jaspisová
Klenová ulica => Klenová
Kovačická ulica => Kovačická
Liesková ulica => Liesková
M.M.Hodžu => M. M. Hodžu
Medený Hámor => Medený hámor
Muškátová ulica => Muškátová
Na Hrbe => Na hrbe
Na Kútinách => Na kútinách
Na Lúčkach => Na lúčkach
Nový Svet => Nový svet
Ovčiarska ulica => Ovčiarska
Platinová ulica => Platinová
Pod Hôrkou => Pod hôrkou
Pod Kalváriou => Pod kalváriou
Pod Stráňou => Pod stráňou
Ponická ulica => Ponická
Priemyselná ulica => Priemyselná
Rudelinova ulica => Rudelinova
Rumelková ulica => Rumelková
Technická ulica => Technická
Topásová ulica => Topásová
Tyrkysová ulica => Tyrkysová
Vršacká ulica => Vršacká
Zadarská ulica => Zadarská
Zafírová ulica => Zafírová
Železná ulica => Železná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w24863329 w61148401 w66086959 w151628631 w151630127 w151630518 w151631184 w269142253 w284983949 w310849944 w312965869 w321319470 w378101225 w414122703 w459449121 w461226826 w461354128 w762226000 n1314566910 n2686290726 n2949908905 n3600228693 n3735912047 n3864925337 n3918276418 n4117413730 n4153062186 n4269313159 n4332559307 n4881032987 n5825886336 n5832047740 n5908634430 n6024471486 n6041817136 n6058872521 n6503324150 n7004127457 n7004163414 n7028007360 n7840212136 n8259863945 n8289982305 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w26793542 w55007116 w56238201 w60012398 w60576867 w66060930 w69547939 w69548121 w71284285 w71284299 w74847451 w151630724 w151630868 w151630888 w180613964 w180613992 n663547237 w740708834 n2129930034 n3424897534 n4155578711 n4155578712 n4155578713 n6291757852 n6503304179 n6869771836 n6939161767 n7843821286 n8012729335 n8012729336 n8190262403 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Borová
Cmárovo
F. Švantnera
Gerberová
Iliašska cesta
J. Cikkera
Jantárová
Kovačická
Kuzmányho
Ladislava Hudeca
M. Hattalu
M. M. Hodžu
M. Rázusa
Medený hámor
Na hrbe
Na kútinách
Na lúčkach
Nový svet
Nám. slobody
Nám. Ľ. Štúra
Nám. Š. Moysesa
Námestie Ludvika Svobodu
Platinová
Plánková
Pod hôrkou
Pod kalváriou
Pod stráňou
Pod vysielačom
Rumelková
Topásová
Tyrkysová
Vŕbová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Borová ulica
Bučinová
Cesta na plavareň
Františka Švantnera
Iliašská cesta
Jegorovova cesta
Jána Cikkera
Karola Kuzmányho
Kostiviarska
Kostolná
Králiky
Kynceľovská cesta
Martina Hattalu
Martina Rázusa
Medený Hámor
Michala Miloslava Hodžu
Na Kútinách
Na Lúčkach
Nový Svet
Námestie Ludvíka Svobodu
Námestie slobody
Námestie Ľudovíta Štúra
Námestie Štefana Moysesa
Námestie Štefana Moyzesa
Pod Hôrkou
Pod Kalváriou
Pod skalkou
Pod Stráňou
Priehon
Pánska
Svetozára Stračinu
Vrbová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Františka Švantnera (osm), F. Švantnera (minv) w52737985
Františka Švantnera (osm), F. Švantnera (minv) w52737989
Františka Švantnera (osm), F. Švantnera (minv) w52737988
Františka Švantnera (osm), F. Švantnera (minv) w53440371
Františka Švantnera (osm), F. Švantnera (minv) w52737987
Františka Švantnera (osm), F. Švantnera (minv) w53440374
Františka Švantnera (osm), F. Švantnera (minv) w53440376
Františka Švantnera (osm), F. Švantnera (minv) w52737984
Františka Švantnera (osm), F. Švantnera (minv) w53440382
Františka Švantnera (osm), F. Švantnera (minv) w52737990
Františka Švantnera (osm), F. Švantnera (minv) w53440375
Františka Švantnera (osm), F. Švantnera (minv) w52737986
Jána Cikkera (osm), J. Cikkera (minv) w53440372
Jána Cikkera (osm), J. Cikkera (minv) w53440381
Jána Cikkera (osm), J. Cikkera (minv) w53441994
Jána Cikkera (osm), J. Cikkera (minv) w53440380
Jána Cikkera (osm), J. Cikkera (minv) w53440379
Jána Cikkera (osm), J. Cikkera (minv) w53441995
Jána Cikkera (osm), J. Cikkera (minv) w53440378
Karola Kuzmányho (osm), Kuzmányho (minv) w24682799
Karola Kuzmányho (osm), Kuzmányho (minv) n2686290561
Karola Kuzmányho (osm), Kuzmányho (minv) n2686290564
Karola Kuzmányho (osm), Kuzmányho (minv) w61154576
Karola Kuzmányho (osm), Kuzmányho (minv) w61154278
Karola Kuzmányho (osm), Kuzmányho (minv) w61154291
Karola Kuzmányho (osm), Kuzmányho (minv) n2686290558
Karola Kuzmányho (osm), Kuzmányho (minv) w61154432
Karola Kuzmányho (osm), Kuzmányho (minv) n2686290680
Karola Kuzmányho (osm), Kuzmányho (minv) w61154486
Karola Kuzmányho (osm), Kuzmányho (minv) w61154534
Karola Kuzmányho (osm), Kuzmányho (minv) w52738303
Karola Kuzmányho (osm), Kuzmányho (minv) w61154575
Karola Kuzmányho (osm), Kuzmányho (minv) w52738309
Karola Kuzmányho (osm), Kuzmányho (minv) w61154555
Karola Kuzmányho (osm), Kuzmányho (minv) n2803094720
Karola Kuzmányho (osm), Kuzmányho (minv) w61154512
Karpatská (osm), Javornícka (minv) w56238199
Kremnička (osm), Čerešňová (minv) w270914214
Martina Hattalu (osm), M. Hattalu (minv) w61149323
Martina Hattalu (osm), M. Hattalu (minv) w61149290
Martina Hattalu (osm), M. Hattalu (minv) w61149277
Martina Hattalu (osm), M. Hattalu (minv) w61149264
Martina Hattalu (osm), M. Hattalu (minv) w61149276
Martina Hattalu (osm), M. Hattalu (minv) w61149257
Martina Hattalu (osm), M. Hattalu (minv) w61149252
Martina Hattalu (osm), M. Hattalu (minv) w61149270
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290651
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290640
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290635
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290630
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290626
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290620
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290606
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290572
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290567
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290566
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290565
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290563
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290562
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290560
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290559
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290557
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290685
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290676
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290576
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290671
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) w61154399
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290581
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) w61154310
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290615
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) w61154524
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290555
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290583
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290585
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290590
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290595
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290601
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290666
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2686290610
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w137389763
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w60980355
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w59353779
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w275637036
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) n2802996365
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w60980327
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w60980352
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w60980325
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w60980358
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w151641905
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w275510161
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w173244177
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w173244176
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) n2802997003
Medený Hámor (osm), Medený hámor (minv) w60980349
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) w61148477
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) w61148376
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) w61148408
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) w61148374
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) w61148372
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) w61148461
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) w61148479
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) w61148393
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) w61148437
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) w61148383
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) w61148389
Na Kútinách (osm), Na kútinách (minv) w271730312
Na Kútinách (osm), Na kútinách (minv) n2806118426
Na Kútinách (osm), Na kútinách (minv) w271730200
Na Kútinách (osm), Na kútinách (minv) w271730185
Na Kútinách (osm), Na kútinách (minv) w271730290
Na Kútinách (osm), Na kútinách (minv) w271730269
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151630627
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151628656
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151629686
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151628634
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151628735
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151629923
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151628650
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151630524
Na Lúčkach (osm), Na lúčkach (minv) w151630540
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167816
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167445
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167768
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167296
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167515
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167694
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167659
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167072
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62166983
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167559
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62166955
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167764
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167216
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167336
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167697
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167005
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w276006289
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167744
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167646
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167194
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) n2806551656
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167708
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) n2806551652
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167268
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167674
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167774
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167203
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167853
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167612
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167670
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167343
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167753
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167532
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167820
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167014
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167679
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167198
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167797
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167249
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167787
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167597
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62166982
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167401
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167667
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167809
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167781
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167641
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167190
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167523
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167137
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w276006294
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167277
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167048
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167283
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167801
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167188
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167180
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167337
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167878
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167521
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w276006300
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167498
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167323
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167578
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167042
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167110
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167154
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167439
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167233
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167284
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167392
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167238
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167460
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167103
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167632
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167489
Nový Svet (osm), Nový svet (minv) w62167833
Námestie Ludvíka Svobodu (osm), Námestie Ludvika Svobodu (minv) w151631019
Námestie Ludvíka Svobodu (osm), Námestie Ludvika Svobodu (minv) w151628678
Námestie Ludvíka Svobodu (osm), Námestie Ludvika Svobodu (minv) w151628697
Námestie Ludvíka Svobodu (osm), Námestie Ludvika Svobodu (minv) w60976281
Námestie Ludvíka Svobodu (osm), Námestie Ludvika Svobodu (minv) w151628645
Námestie Ludvíka Svobodu (osm), Námestie Ludvika Svobodu (minv) w151628682
Námestie slobody (osm), Nám. slobody (minv) w53015445
Námestie slobody (osm), Nám. slobody (minv) w52500435
Námestie slobody (osm), Nám. slobody (minv) w24682805
Námestie slobody (osm), Nám. slobody (minv) w24682806
Námestie slobody (osm), Nám. slobody (minv) n2803095622
Námestie slobody (osm), Nám. slobody (minv) n2803095623
Námestie slobody (osm), Nám. slobody (minv) w54849117
Námestie slobody (osm), Nám. slobody (minv) n2803095624
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) w66072082
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120013
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120015
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120016
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120017
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120014
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120018
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120304
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120021
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120007
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120008
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120009
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120010
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120011
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120012
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120027
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120028
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120029
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120030
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120020
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n502349862
Námestie Ľudovíta Štúra (osm), Nám. Ľ. Štúra (minv) n2806120026
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w61154937
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w61154951
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53441093
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53441090
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53441091
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53441092
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53441097
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) n2689827336
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) n2689827335
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53441100
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53441102
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53441095
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53441096
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w55059291
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53442519
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53441101
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53442517
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) n2803026019
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53442518
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w61155003
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w61154987
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53442035
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53442034
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) n2803026020
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53442030
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53442508
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53442509
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53442510
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53442502
Námestie Štefana Moysesa (osm), Nám. Š. Moysesa (minv) w53442033
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011921
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011820
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011879
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011941
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011912
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011850
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011885
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011949
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011792
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011802
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011793
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011920
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011833
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011859
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011858
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011896
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011895
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011932
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011869
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011908
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w60011931
Pod Hôrkou (osm), Pod hôrkou (minv) w270923321
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w53546515
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w53546521
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w53546519
Pod Kalváriou (osm), Pod kalváriou (minv) w53546520
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630645
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628687
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628802
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628646
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630719
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628684
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628663
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628939
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630959
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628683
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151631003
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628579
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630884
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151629982
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628688
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628614
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151631027
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628694
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151629558
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630973
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151629337
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151631069
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630702
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630500
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628853
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628599
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628588
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630919
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151631073
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630151
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630741
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628879
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630743
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630972
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151630501
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151629761
Pod Stráňou (osm), Pod stráňou (minv) w151628648
Vrbová (osm), Vŕbová (minv) w201950724
Vrbová (osm), Vŕbová (minv) w61739794
Vrbová (osm), Vŕbová (minv) w61739821

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora