Vstupy

OSM: 13407 (JOSM)
21. 02. 2021 o 00:30

MINV: 22490 (JOSM)
17. 02. 2021

Výstupy

OSM so zlúčenými adresami (JOSM)

Otvárajte až po kontrole vstupných dát (vpravo).

Zoznam so zmenami

Zoznam adries (jedna položka na riadok) popisujúci, čo sa s každou adresou udialo (modify=úprava existujúceho elementu, create=nová adresa).

Žilina

Žilinský/Žilina

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (44)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

5427/ 49.125 18.444 JOSM
883/ 49.144 18.433 JOSM
244/ 49.143 18.543 JOSM
Brodňanská 493/79 49.152 18.46 JOSM
Bytčianska 888/67A 49.143 18.432 JOSM
Horná Trnovská 1442/31 49.189 19.794 JOSM
Jabloňová 402/59A 49.122 18.432 JOSM
Košická 8828/14B 49.217 19.759 JOSM
Košická 8962/22 49.223 19.057 JOSM
Košická 8827/14A 49.217 19.76 JOSM
Košická 8810/14 49.218 19.761 JOSM
Labutia 282/48 49.153 18.445 JOSM
Mateja Bela 8839/8 49.124 18.425 JOSM
Medzierka 901/9 49.142 18.435 JOSM
Morušová 899/8 49.253 18.858 JOSM
Na Slini 128/11 49.144 18.403 JOSM
Na Slini 129/13 49.144 18.403 JOSM
Nová 887/50A 49.142 18.431 JOSM
Stehličia 283/24A 49.154 18.445 JOSM
Veľkomoravská 8831/19 49.204 19.751 JOSM
Vojtecha Spanyola 8893/55A 49.125 18.445 JOSM
Západná 1261/8A 49.216 18.672 JOSM

Adresné body bez súradníc (2634)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Labutia (52.68)
Na Tobolky (14.95)
Ostriežová (11.69)
Gaštanová (10.18)
Lesná (9.66)
Pekná (5.76)
Obchodná (5.71)
Snežnická cesta (5.23)
Morušová (4.91)
Nový Domov (4.50)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
9.mája => 9. mája
Do Rovní => Do rovní
J.Tombora => J. Tombora
Mojšová Lúčka => Mojšová lúčka
Na Hôrke => Na hôrke
Na Majerisku => Na majerisku
Na Rovniach => Na rovniach
Na Sihoti => Na sihoti
Na Stráni => Na stráni
P.O.Hviezdoslava => P. O. Hviezdoslava
Pod Hôrkou => Pod hôrkou
Sad na Studničkách => Sad na studničkách

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n8435776179 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Burianova medzierka
Do rovní
Jezuitská
Mojšová lúčka
Na hôrke
Na majerisku
Na rovniach
Na sihoti
Na stráni
Námestie Jána Pavla II.
Pernikárska
Pod hôrkou
Sad na studničkách
Sirotárska

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bitarovská cesta
Brodňanov dvor
Budatínska
Chlmecké námestie
Do Rosiny
Do Rovní
Essenská
Estakáda
Hallonova
Hyrovská
Jalcová
Jura Hronca
Kapria
Kubelíkova
Levanduľová
Mostná
Na Horevaží
Na Hôrke
Na Majerisku
Na Rovniach
Na Sihoti
Na Stráni
Nemocničná
Obvodová
Oškerdská cesta
Pod Hôrkou
Pod záhradkou
Rondel
Sad na Studničkách
Stará Mojšova Lúčka
Sv. Cyrila a Metoda
Sv. Svorada a Benedikta
Úhoria
Čepiel
Ľavobrežná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

9. mája (osm), Závoz (minv) w104428659
9. mája (osm), Kolmá (minv) w104428598
9. mája (osm), Cintorínska (minv) w104429051
Agátová (osm), Bystrická (minv) w293522950
Agátová (osm), Zástranská (minv) w104477963
Alexandra Rudnaya (osm), Vojtecha Spanyola (minv) w155827784
Alexyho (osm), Burianova medzierka (minv) w198227025
Alexyho (osm), Drozdia (minv) w198226746
Alexyho (osm), Drozdia (minv) w198226988
Alexyho (osm), Drozdia (minv) w198227025
Alexyho (osm), Dlhá (minv) w198226804
Alexyho (osm), Dlhá (minv) w198227094
Alexyho (osm), Lipňová (minv) w198226746
Alexyho (osm), Mariánske námestie (minv) w198226746
Ametystová (osm), Ipeľská (minv) w71598537
Andreja Kmeťa (osm), Pod Laščeky (minv) w155963369
Andreja Kmeťa (osm), Pod Laščeky (minv) w155965081
Andreja Kmeťa (osm), Pod Adamovcom (minv) w155963369
Andreja Kmeťa (osm), Pod Laščeky (minv) w155964916
Andreja Kmeťa (osm), Pod Laščeky (minv) w155964908
Antona Bielka (osm), Námestie sv. Jána Bosca (minv) w71598542
Antona Bielka (osm), Mýtna (minv) w71598542
Banícka (osm), Námestie hrdinov (minv) w71598395
Banícka (osm), Slovenských dobrovoľníkov (minv) w71598360
Banícka (osm), Hlavátková (minv) w71598408
Banícka (osm), Mesačná (minv) w71598354
Banícka (osm), Priehradná (minv) w71598339
Banícka (osm), Hlavátková (minv) w71598336
Banícka (osm), Priehradná (minv) w71598354
Belicová (osm), Pažite (minv) w104483355
Biela (osm), Mládežnícka (minv) w156062671
Blankytná (osm), Emanuela Fila (minv) w156064985
Bláhova (osm), Zelená (minv) w152096874
Bláhova (osm), Na hôrke (minv) w152096908
Bláhova (osm), Tehelná (minv) w152096836
Boncova (osm), Ku škôlke (minv) w284062518
Boncova (osm), Bytčianska (minv) w284062591
Bottova (osm), Holubia (minv) w155964817
Bottova (osm), Pekná (minv) w155963358
Bratislavská (osm), Nezvalova (minv) w155964493
Bukovinská (osm), Pstruhová (minv) w104478110
Bukovinská (osm), Jána Kalinčiaka (minv) w104478175
Bukovinská (osm), K cintorínu (minv) w104478073
Bukovinská (osm), Kuzmányho (minv) w104478154
Bystrická (osm), Na kopci (minv) w296255121
Bystrická (osm), Na skotni (minv) w71597652
Bystrická (osm), Záhumenská (minv) w71597698
Bystrická (osm), Mydlárska (minv) w71597678
Bystrická (osm), Agátová (minv) w71597771
Bystrická (osm), Do Magúr (minv) w71597715
Bytčianska (osm), Boncova (minv) w198226814
Bytčianska (osm), Samuela Timona (minv) w198227151
Bytčianska (osm), Samuela Timona (minv) w198226621
Bytčianska (osm), Lieňová (minv) w291658358
Bytčianska (osm), Samuela Timona (minv) w198227221
Bytčianska (osm), Na stanicu (minv) w198227109
Bytčianska (osm), Na stanicu (minv) w198227216
Bytčianska (osm), Na lány (minv) w198226472
Bytčianska (osm), Samuela Timona (minv) w198227060
Bytčianska (osm), Samuela Timona (minv) w198227153
Béžová (osm), Martina Rázusa (minv) w156064878
Cesta k vodojemu (osm), Hattalova (minv) w285783728
Cesta k vodojemu (osm), Na Záchrastí (minv) w75128739
Cesta na záhumnie (osm), Lesná (minv) w75129018
Cesta na štadión (osm), Podskaličná (minv) w104428591
Cesta na štadión (osm), Kapustná (minv) w460582783
Chalupkova (osm), Jastrabia (minv) w71597350
Chalupkova (osm), Osvety (minv) w71598309
Chalupkova (osm), Dolná Trnovská (minv) w71597820
Cintorínska (osm), 9. mája (minv) w101944773
Cintorínska (osm), Predmestská (minv) w101944803
Cintorínska (osm), 9. mája (minv) w101945036
Dedinská (osm), Dlhá (minv) w192725504
Dedinská (osm), Dlhá (minv) w104477998
Dedinská (osm), Oslobodenia (minv) w104477998
Dedinská (osm), Horská (minv) w192725504
Dedinská (osm), Dlhá (minv) w192725529
Dedinská (osm), Kostolná (minv) w104478030
Dedinská (osm), Oslobodenia (minv) w192725529
Dedinská (osm), Rybné námestie (minv) w192725504
Dedinská (osm), Horný val (minv) w104478191
Dedinská (osm), Oslobodenia (minv) w192725575
Dedinská (osm), Dlhá (minv) w192725575
Dedinská (osm), Horný val (minv) w104477992
Dlhá (osm), Oslobodenia (minv) w71597219
Dlhá (osm), Dedinská (minv) w296730970
Dlhá (osm), Železničná (minv) w296730971
Dlhá (osm), Dedinská (minv) w71597219
Dlhá (osm), Oslobodenia (minv) w71597254
Dlhá (osm), Oslobodenia (minv) w296730970
Dlhá (osm), Dedinská (minv) w71597254
Dlhá (osm), Na lány (minv) w71597699
Dlhá (osm), Alexyho (minv) w71597524
Dlhá (osm), Kultúrna (minv) w71597650
Dlhá (osm), Alexyho (minv) w71597510
Dlhá (osm), Alexyho (minv) w71597558
Dlhá (osm), Na lány (minv) w71597672
Dlhá (osm), Kultúrna (minv) w71596789
Dlhá (osm), Na lány (minv) w71597664
Dlhá (osm), Alexyho (minv) w71597497
Dlhá (osm), Na lány (minv) w71597762
Do Brezičia (osm), Kálov (minv) w101883516
Do Brezníka (osm), Gazdova (minv) w101883059
Do Brezníka (osm), Záhradnícka (minv) w101883059
Do Brezníka (osm), Záhradnícka (minv) w101882777
Do Brezníka (osm), Gazdova (minv) w101882777
Do Brezníka (osm), Gazdova (minv) w101883242
Do Brezníka (osm), Dolný val (minv) w101883235
Do Medzilužia (osm), Mariánske námestie (minv) w75128578
Do Medzilužia (osm), Osvety (minv) w75128646
Do Medzilužia (osm), Osvety (minv) w75129084
Do Medzilužia (osm), Osvety (minv) w75129125
Do Medzilužia (osm), Osvety (minv) w75128578
Do Medzilužia (osm), Osvety (minv) w285783740
Do Rovní (osm), Do rovní (minv) w101958597
Do Rovní (osm), Do rovní (minv) w101958948
Do Rovní (osm), Do rovní (minv) w101958640
Do Rovní (osm), Sládkovičova (minv) w101957664
Do Rovní (osm), Do rovní (minv) w101957664
Do Stošky (osm), Hodžova (minv) w153206856
Do Stávku (osm), Potočná (minv) w462142813
Do Stávku (osm), Pod Skalkou (minv) w101883527
Do Stávku (osm), Potočná (minv) w101883475
Do parku (osm), Orgovánová (minv) w285783797
Do parku (osm), Pernikárska (minv) w75128669
Do parku (osm), Do toboliny (minv) w75128710
Do parku (osm), Kortinská (minv) w285783829
Do parku (osm), Drozdia (minv) w285783829
Dolná (osm), Závozská (minv) w285783815
Dolná (osm), Skotňa (minv) w285783815
Dolná Trnovská (osm), Kortinská (minv) w101882936
Dolná Trnovská (osm), Chalupkova (minv) w80004878
Dolná Trnovská (osm), Ku studienke (minv) w101883530
Drozdia (osm), Stará dedina (minv) w284062640
Drozdia (osm), Lipňová (minv) w148035298
Drozdia (osm), Do parku (minv) w148035263
Drozdia (osm), Alexyho (minv) w148035298
Drozdia (osm), Mariánske námestie (minv) w148035298
Drozdia (osm), Lipňová (minv) w148035395
Drozdia (osm), Makovického (minv) w148035131
Drozdia (osm), Kortinská (minv) w148035263
Družstevná (osm), Hlavná cesta (minv) w152096139
Družstevná (osm), Hlavná cesta (minv) w152096565
Družstevná (osm), Hlavná cesta (minv) w152096821
Družstevná (osm), Pod Grendel (minv) w152096025
Družstevná (osm), J. M. Hurbana (minv) w152097009
Družstevná (osm), Na chotári (minv) w152096928
Energetikov (osm), Záhumenská (minv) w156064258
Energetikov (osm), Kapustná (minv) w156063979
Energetikov (osm), Kultúrna (minv) w156062862
Farská ulička (osm), Slnečná (minv) w155965141
Farská ulička (osm), Slnečná (minv) w155963349
Farská ulička (osm), Záhumenská (minv) w155965150
Ferka Urbánka (osm), Pod Skalkou (minv) w460605791
Ferka Urbánka (osm), Letná (minv) w460605796
Fialková (osm), Stará dedina (minv) w198227234
Fialková (osm), Lipovecká (minv) w198226960
Fialková (osm), Stehličia (minv) w198226960
Fialová (osm), Emanuela Fila (minv) w203522532
Granátová (osm), Sasinkova (minv) w71598399
Granátová (osm), Rybné námestie (minv) w71598387
Granátová (osm), Pod jarkom (minv) w71598387
Hanušákova (osm), Ku krížu (minv) w101958016
Hanušákova (osm), Na chotári (minv) w101958016
Hattalova (osm), Cesta k vodojemu (minv) w71597577
Hattalova (osm), Zádubanská (minv) w71597521
Hattalova (osm), Zaroháčovská (minv) w71597673
Hlavná cesta (osm), Družstevná (minv) w198226943
Hlavná cesta (osm), Cintorínska (minv) w198226681
Hlavná cesta (osm), Družstevná (minv) w198226553
Hlavná cesta (osm), Družstevná (minv) w198226859
Hlavátková (osm), Šibeničná (minv) w104483157
Hlavátková (osm), Na stráni (minv) w104483011
Hlavátková (osm), Priehradná (minv) w104483099
Hlavátková (osm), Kultúrna (minv) w104483099
Hlavátková (osm), Jezuitská (minv) w104483099
Hlavátková (osm), Banícka (minv) w104483079
Hlavátková (osm), Banícka (minv) w104483444
Hollého (osm), Karasová (minv) n3191441281
Holubia (osm), Makovického (minv) w148035424
Holubia (osm), Bottova (minv) w148035369
Holubia (osm), Štaffenovský dvor (minv) w284062653
Holubia (osm), Šenkárovská (minv) w284062636
Hore vŕškom (osm), Lipovecká (minv) w75129150
Hore vŕškom (osm), Horská (minv) w75128824
Hore vŕškom (osm), Ovocinárska (minv) w75128678
Hore vŕškom (osm), Ovocinárska (minv) w75129225
Hore vŕškom (osm), Ovocinárska (minv) w75128574
Hore vŕškom (osm), Radlinského (minv) w75128726
Hore vŕškom (osm), Horská (minv) w75128577
Horná (osm), Lipovecká (minv) w285783806
Horná (osm), Lipovecká (minv) w285783737
Horná (osm), Lipovecká (minv) w285783546
Horná (osm), Sadová (minv) w75128812
Horná Trnovská (osm), Na Záchrastí (minv) w101882999
Horná Trnovská (osm), Na Záchrastí (minv) w101882803
Horná Trnovská (osm), Za kostolom (minv) w101883575
Horná Trnovská (osm), Štefana Furdeka (minv) w101882991
Horná Trnovská (osm), Námestie hrdinov (minv) w101883364
Horná Trnovská (osm), Na Záchrastí (minv) w101883581
Horná Trnovská (osm), Červená (minv) w101882960
Horná Trnovská (osm), Na Záchrastí (minv) w101882799
Horný val (osm), Oslobodenia (minv) w155964975
Horný val (osm), Dedinská (minv) w155964518
Horný val (osm), Dedinská (minv) w155965039
Horný val (osm), Oslobodenia (minv) w155963197
Horný val (osm), Oslobodenia (minv) w155964522
Horný val (osm), Oslobodenia (minv) w155963459
Horný val (osm), Oslobodenia (minv) w155964411
Horný val (osm), Oslobodenia (minv) w155964592
Horská (osm), Kolmá (minv) w198227188
Horská (osm), Hore vŕškom (minv) w198226906
Hričovská (osm), Šenkárovská (minv) w104478165
Hričovská (osm), Pod cintorínom (minv) w292477561
Hričovská (osm), Stará dedina (minv) w292477588
Hričovská (osm), Pod majerom (minv) w292477588
Hronská (osm), Mládeže (minv) w461212709
Ipeľská (osm), Nezvalova (minv) w101958210
Ipeľská (osm), Ametystová (minv) w101958641
J. Tombora (osm), Belicová (minv) w71598840
J. Tombora (osm), Školská (minv) w71598840
Jabloňová (osm), Radlinského (minv) w153069778
Jabloňová (osm), Krížna (minv) w153069740
Jabloňová (osm), Krížna (minv) w153069508
Jabloňová (osm), Štrková (minv) w153069638
Jantárová (osm), Nezvalova (minv) w71598347
Jastrabia (osm), Šenkárovská (minv) w148035416
Jastrabia (osm), Brodňanov dvor (minv) w148035416
Jastrabia (osm), Chalupkova (minv) w284062635
Jazmínová (osm), Na kopci (minv) w156064389
Jedľová (osm), Šibeničná (minv) w153069584
Jozefa Vuruma (osm), Spojná (minv) w155965026
Juraja Závodského (osm), Kapustná (minv) w104429469
Jána Kalinčiaka (osm), Bukovinská (minv) n2507555463
Jána Kalinčiaka (osm), Stračia (minv) n2507555464
K Rochovici (osm), Na priekope (minv) w284062602
K Rochovici (osm), Ku krížu (minv) w284062609
K Rochovici (osm), Sládkovičova (minv) w702374088
K Rochovici (osm), Sládkovičova (minv) w148035097
K Rochovici (osm), Údolná (minv) w148035419
K cintorínu (osm), Ostriežová (minv) w152096986
K cintorínu (osm), Rakové (minv) w152096833
K cintorínu (osm), Bukovinská (minv) w152096944
K cintorínu (osm), Rakové (minv) w152096835
K cintorínu (osm), Rakové (minv) w152097032
Karasová (osm), Na hôrke (minv) w104482979
Karasová (osm), Štúrova (minv) w104483208
Klemensova (osm), Strážovská (minv) w155958475
Klimovské (osm), Školská (minv) w101883705
Kopanice (osm), Laborecká (minv) w71598803
Kopanice (osm), Národná (minv) w71598827
Krížna (osm), Jabloňová (minv) w104429881
Krížna (osm), Jabloňová (minv) w104429419
Ku studienke (osm), Dolná Trnovská (minv) w279408407
Ku studienke (osm), Údolná (minv) w198085974
Kuzmányho (osm), Bukovinská (minv) w155960604
Kálov (osm), Na Tobolky (minv) w155963257
Laborecká (osm), Kopanice (minv) w101958248
Labutia (osm), Dolný val (minv) w284062617
Labutia (osm), Zádubanská (minv) w148035285
Labutia (osm), Horný val (minv) w148035304
Lesná (osm), Cesta na záhumnie (minv) w153206841
Letná (osm), Ferka Urbánka (minv) w203515149
Letná (osm), Nábrežie Rajčianky (minv) w156063134
Lieňová (osm), Ďatlia (minv) w104483027
Lieňová (osm), Zábrežná (minv) w104483217
Lieňová (osm), Požiarnická (minv) w104483127
Lieňová (osm), Štaffenovský dvor (minv) w104483398
Lieňová (osm), Hanušákova (minv) w104483340
Lieňová (osm), Bytčianska (minv) w104483143
Lipovecká (osm), Zelená (minv) w293569255
Lipovecká (osm), Horná (minv) w71597784
Lipovecká (osm), Horná (minv) w71597800
Lipovecká (osm), Horná (minv) w71597802
Lipovecká (osm), Fialková (minv) w71597920
Lipovecká (osm), Stehličia (minv) w71597920
Lipovecká (osm), Hore vŕškom (minv) w71597852
Lipovecká (osm), Horná (minv) w71597792
Lipňová (osm), Kortinská (minv) w104483201
Lipňová (osm), Mariánske námestie (minv) w104483153
Lipňová (osm), Drozdia (minv) w104482981
Lipňová (osm), Alexyho (minv) w104483153
Lipňová (osm), Drozdia (minv) w104483153
Lipňová (osm), Požiarnická (minv) w104483174
M. Šinského (osm), Žltá (minv) w188642262
M. Šinského (osm), Na stave (minv) w71598856
M. Šinského (osm), M. R. Štefánika (minv) w71598894
M. Šinského (osm), Sad SNP (minv) w71598862
Malinová (osm), Štrková (minv) w152096974
Mariánske námestie (osm), Lipňová (minv) w155964528
Mariánske námestie (osm), Alexyho (minv) w155964528
Mariánske námestie (osm), Drozdia (minv) w155964528
Mariánske námestie (osm), Záhradná (minv) w155964498
Mariánske námestie (osm), Ostriežová (minv) w155964487
Martina Rázusa (osm), Železničná (minv) w156083258
Matuškova (osm), Bratislavská (minv) w71595859
Matuškova (osm), Riečna (minv) w71596025
Matuškova (osm), Bratislavská (minv) w71595734
Matuškova (osm), Bratislavská (minv) w71595740
Matuškova (osm), Pod Laščeky (minv) w71595882
Matuškova (osm), Bratislavská (minv) w71595876
Mesačná (osm), Na Slini (minv) w152096964
Mesačná (osm), Na priekope (minv) w152096573
Mesačná (osm), Skotňová (minv) w152096573
Mesačná (osm), Prúty (minv) w152096762
Mesačná (osm), Priehradná (minv) w152096417
Mesačná (osm), Priehradná (minv) w152096815
Mesačná (osm), Banícka (minv) w152096417
Mesačná (osm), Na Slini (minv) w152096015
Mikuláša Dohnányho (osm), Strážovská (minv) w153206859
Mikuláša Dohnányho (osm), Strážovská (minv) w153206894
Mikuláša Dohnányho (osm), Škorvánkov dvor (minv) w153206842
Mikuláša Dohnányho (osm), Pod Dielce (minv) w153206869
Mikuláša Dohnányho (osm), Strážovská (minv) w153206854
Mikuláša Dohnányho (osm), Strážovská (minv) w153206869
Mikuláša Dohnányho (osm), Študentská (minv) w153206869
Mikuláša Nigriniho (osm), Do Stávku (minv) w156063957
Mládežnícka (osm), Biela (minv) w104429403
Mládežnícka (osm), Uhoľná (minv) w104429866
Mýtna (osm), Námestie sv. Jána Bosca (minv) w290403584
Mýtna (osm), Antona Bielka (minv) w198226768
Mýtna (osm), Námestie sv. Jána Bosca (minv) w198226708
Mýtna (osm), Námestie sv. Jána Bosca (minv) w198226768
Na Bárek (osm), Uhoľná (minv) w101883481
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226847
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227333
Na Hôrke (osm), Štúrova (minv) w198226852
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226577
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226469
Na Hôrke (osm), Štúrova (minv) w198226577
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227180
Na Hôrke (osm), Štúrova (minv) w198226847
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226925
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227128
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226455
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227120
Na Hôrke (osm), Riečna (minv) w198226455
Na Hôrke (osm), Belicová (minv) w198226852
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226471
Na Hôrke (osm), Bláhova (minv) w198226754
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227324
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226754
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227284
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226852
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227314
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227083
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226649
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w291658369
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226954
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226659
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226601
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226496
Na Hôrke (osm), Vrania (minv) w198226760
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226760
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w291658360
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226666
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226563
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226490
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198226523
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227098
Na Hôrke (osm), Námestie sv. Jána Bosca (minv) w291658360
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) w198227015
Na Majerisku (osm), Na majerisku (minv) w198227189
Na Majerisku (osm), Na majerisku (minv) w198226834
Na Majerisku (osm), Na majerisku (minv) w198226789
Na Majerisku (osm), Zádubanská (minv) w198226789
Na Majerisku (osm), Na majerisku (minv) w198227310
Na Majerisku (osm), Na majerisku (minv) w198226750
Na Majerisku (osm), Na majerisku (minv) w198227028
Na Majerisku (osm), Na majerisku (minv) w198226802
Na Majerisku (osm), Na majerisku (minv) w198226779
Na Záchrastí (osm), Horná Trnovská (minv) w71597052
Na Záchrastí (osm), Horná Trnovská (minv) w71597036
Na Záchrastí (osm), Horná Trnovská (minv) w71597012
Na Záchrastí (osm), Horná Trnovská (minv) w71596992
Na Záchrastí (osm), Potočná (minv) w71597311
Na Záchrastí (osm), Andreja Kmeťa (minv) w71597309
Na Záchrastí (osm), Cesta k vodojemu (minv) w71597221
Na Zápletí (osm), Na skotni (minv) w104428916
Na Zápletí (osm), Pod Grendel (minv) w104429147
Na Zápletí (osm), Zúbekova (minv) w104429147
Na kopci (osm), Sad SNP (minv) w101959160
Na kopci (osm), Bystrická (minv) w101958850
Na lány (osm), Dlhá (minv) w75129348
Na lány (osm), Dlhá (minv) w75128920
Na lány (osm), Brodňanská (minv) w285783970
Na lány (osm), Dlhá (minv) w75128623
Na lány (osm), Bytčianska (minv) w75129254
Na lány (osm), Dlhá (minv) w75128876
Na stanicu (osm), Makovického (minv) w71597171
Na starej hradskej (osm), Pekná (minv) w75129194
Na starej hradskej (osm), Pekná (minv) w75128680
Na starej hradskej (osm), Tretia (minv) w285783759
Na starej hradskej (osm), Oslobodenia (minv) w75128943
Na starej hradskej (osm), Medzi plotmi (minv) w75129369
Nezvalova (osm), Ipeľská (minv) w153069032
Nezvalova (osm), Jantárová (minv) w153069682
Nižedvorská (osm), Údolná (minv) w198227181
Nižedvorská (osm), Mariánske námestie (minv) w198227257
Nový Domov (osm), Kolmá (minv) w101957914
Nový Domov (osm), Pažite (minv) w156063365
Nový Domov (osm), Pažite (minv) w101958770
Nový Domov (osm), Pažite (minv) w156061250
Nový Domov (osm), Pažite (minv) w156064189
Nový Domov (osm), Pažite (minv) w101957605
Nový Domov (osm), Pažite (minv) w101958409
Nový Domov (osm), Pažite (minv) w101958425
Nábrežie Rajčianky (osm), Letná (minv) w156081056
Námestie hrdinov (osm), Horná Trnovská (minv) w285783889
Námestie sv. Jána Bosca (osm), Prvá (minv) w152096420
Námestie sv. Jána Bosca (osm), Mýtna (minv) w152097002
Námestie sv. Jána Bosca (osm), Mýtna (minv) w152096828
Námestie sv. Jána Bosca (osm), Antona Bielka (minv) w152097002
Námestie sv. Jána Bosca (osm), Mýtna (minv) w152096851
Námestie sv. Jána Bosca (osm), Šťuková (minv) w152096321
Námestie sv. Jána Bosca (osm), Na hôrke (minv) w152096798
Národná (osm), Kopanice (minv) w155988859
Ohradská (osm), Strážovská (minv) w101883513
Okrová (osm), Révaiovská (minv) w285783549
Ondavská (osm), Sasinkova (minv) w101945231
Ondavská (osm), Sasinkova (minv) w101945302
Orgovánová (osm), Do parku (minv) w71597300
Oslobodenia (osm), Dlhá (minv) w274652878
Oslobodenia (osm), Dedinská (minv) w274652878
Oslobodenia (osm), Dlhá (minv) w274652879
Oslobodenia (osm), Dedinská (minv) w274652879
Oslobodenia (osm), Horný val (minv) w152096879
Oslobodenia (osm), Horný val (minv) w153069550
Oslobodenia (osm), Horný val (minv) w153069102
Oslobodenia (osm), Horný val (minv) w153069457
Oslobodenia (osm), Horný val (minv) w152096300
Oslobodenia (osm), Na starej hradskej (minv) w153069366
Oslobodenia (osm), Dedinská (minv) w152096620
Oslobodenia (osm), Dlhá (minv) w152096620
Oslobodenia (osm), Horný val (minv) w152096330
Oslobodenia (osm), Horný val (minv) w152096849
Osloboditeľov (osm), Dolná Trnovská (minv) w156063350
Ostriežová (osm), Mariánske námestie (minv) w104483237
Ostriežová (osm), K cintorínu (minv) w104483240
Osvety (osm), Chalupkova (minv) w153206821
Osvety (osm), Do Medzilužia (minv) w152096909
Osvety (osm), Kostolná (minv) w153069258
Osvety (osm), Do Medzilužia (minv) w152096039
Osvety (osm), Mariánske námestie (minv) w152096909
Osvety (osm), Do Medzilužia (minv) w152096104
Osvety (osm), Do Medzilužia (minv) w152096976
Osvety (osm), Kultúrna (minv) w153069215
Osvety (osm), Do Medzilužia (minv) w152096945
Ovocinárska (osm), Hore vŕškom (minv) w101882809
Ovocinárska (osm), Pod vinicou (minv) w101882738
Ovocinárska (osm), Hore vŕškom (minv) w101883270
Ovocinárska (osm), Hore vŕškom (minv) w101883234
Pažite (osm), Nový Domov (minv) w71598005
Pažite (osm), Nový Domov (minv) w71598012
Pažite (osm), Priehradná (minv) w71597871
Pažite (osm), Belicová (minv) w71597863
Pažite (osm), Pod sadom (minv) w296255125
Pažite (osm), Nový Domov (minv) w71597979
Pažite (osm), Nový Domov (minv) w71597989
Pažite (osm), Nový Domov (minv) w71597997
Pažite (osm), Nový Domov (minv) w71598023
Pažite (osm), Nový Domov (minv) w71598031
Pažite (osm), Riečna (minv) w296255118
Pekná (osm), Požiarnická (minv) w459640956
Pekná (osm), Bottova (minv) w459640941
Pekná (osm), Bottova (minv) w459640944
Pekná (osm), Požiarnická (minv) w459640958
Pekná (osm), Na starej hradskej (minv) w459640934
Pekná (osm), Na starej hradskej (minv) w459640936
Pittsburgská (osm), Bulharská (minv) n1954880157
Pittsburgská (osm), Bulharská (minv) n1956836954
Pod Dielce (osm), Študentská (minv) w71597790
Pod Dielce (osm), Strážovská (minv) w71597790
Pod Grendel (osm), Na Zápletí (minv) w80005291
Pod Grendel (osm), Zúbekova (minv) w80005291
Pod Grendel (osm), Družstevná (minv) w101883639
Pod Laščeky (osm), Andreja Kmeťa (minv) w198226753
Pod Laščeky (osm), Andreja Kmeťa (minv) w198226856
Pod Laščeky (osm), Pod Adamovcom (minv) w198226753
Pod Laščeky (osm), Matuškova (minv) w198227332
Pod Laščeky (osm), Andreja Kmeťa (minv) w198226924
Pod Laščeky (osm), Andreja Kmeťa (minv) w198227277
Pod Laščeky (osm), Andreja Kmeťa (minv) w198227117
Pod Skalkou (osm), Ferka Urbánka (minv) w198226504
Pod Skalkou (osm), Do Stávku (minv) w198226691
Pod Skalkou (osm), Šoltésovej (minv) w198226459
Pod Skalkou (osm), Šoltésovej (minv) w291658354
Pod Skalkou (osm), Šoltésovej (minv) w198226873
Pod hliniskom (osm), B. S. Timravy (minv) w71598762
Pod jarkom (osm), Spojná (minv) w104429016
Pod sadom (osm), Pažite (minv) w104428114
Pod vinicou (osm), Fialková (minv) w104428789
Pod vinicou (osm), Fialková (minv) w104429421
Pod vinicou (osm), Ďatlia (minv) w104428867
Pod vinicou (osm), Ovocinárska (minv) w104428901
Potoky (osm), Richtárska (minv) w101958265
Potoky (osm), Pernikárska (minv) w101957702
Potočná (osm), Záchrastie (minv) w104428623
Potočná (osm), Záchrastie (minv) w104429662
Potočná (osm), Záchrastie (minv) w366295189
Potočná (osm), Do Stávku (minv) w460605800
Potočná (osm), Andreja Kmeťa (minv) w104428743
Potočná (osm), Na Záchrastí (minv) w104428943
Potočná (osm), Záchrastie (minv) w104428283
Potočná (osm), Na Záchrastí (minv) w104429144
Potočná (osm), Záchrastie (minv) w104429108
Požiarnická (osm), Lipňová (minv) w198227162
Požiarnická (osm), Pekná (minv) w198227203
Požiarnická (osm), Pekná (minv) w198226763
Pri Kysuci (osm), Medzi plotmi (minv) w198226651
Pri Kysuci (osm), Kapustná (minv) w198226957
Pri Kysuci (osm), Dolný val (minv) w198227255
Priehradná (osm), Kultúrna (minv) w292477559
Priehradná (osm), Jezuitská (minv) w292477559
Priehradná (osm), Zádubanská (minv) w104478124
Priehradná (osm), Jezuitská (minv) w292477556
Priehradná (osm), Banícka (minv) w104478185
Priehradná (osm), Hlavátková (minv) w292477559
Priehradná (osm), Pažite (minv) w104478060
Priehradná (osm), Banícka (minv) w104477947
Priehradná (osm), Mesačná (minv) w292477554
Priehradná (osm), Mesačná (minv) w104478185
Priehradná (osm), Slovenských dobrovoľníkov (minv) w104477973
Prielohy (osm), Jána Reka (minv) w155825138
Prúty (osm), Mesačná (minv) w321887515
Pstruhová (osm), Dolný val (minv) w104483202
Pstruhová (osm), Bukovinská (minv) w104483167
Pstruhová (osm), Rakové (minv) w104483093
Pstruhová (osm), Slovenských dobrovoľníkov (minv) w104483202
Purpurová (osm), Jesenského (minv) w156064319
Radová (osm), Západná (minv) w286810118
Radová (osm), Západná (minv) w75129133
Radová (osm), Hattalova (minv) w75128616
Radová (osm), Západná (minv) w286810119
Rakové (osm), Pstruhová (minv) w101957459
Rakové (osm), Brodňanská (minv) w101958252
Rakové (osm), K cintorínu (minv) w101958232
Rakové (osm), Jána Mičicu (minv) w101959183
Rakové (osm), Richtárska (minv) w101958254
Rakové (osm), Na Slini (minv) w101958607
Rakové (osm), Pstruhová (minv) w101958492
Rakové (osm), K cintorínu (minv) w101958537
Riečna (osm), Matuškova (minv) w153069775
Riečna (osm), Pažite (minv) w153068895
Riečna (osm), Zelená (minv) w152096977
Riečna (osm), Na hôrke (minv) w153069330
Roľnícka (osm), Ďatlia (minv) w322079343
Rybné námestie (osm), Dlhá (minv) w299879907
Rybné námestie (osm), Dedinská (minv) w299879907
Rybné námestie (osm), Horská (minv) w299879907
Révaiovská (osm), Okrová (minv) w901324706
Sad SNP (osm), Na kopci (minv) w316084122
Sad SNP (osm), M. Šinského (minv) w155988834
Sad na Studničkách (osm), Sad na studničkách (minv) n8418881320
Sad na Studničkách (osm), Sad na studničkách (minv) w155960524
Sad na Studničkách (osm), Sad na studničkách (minv) w155958636
Saleziánska (osm), Hlinská (minv) w155959008
Samuela Timona (osm), Bytčianska (minv) w104428573
Samuela Timona (osm), Bytčianska (minv) w317158919
Samuela Timona (osm), Bytčianska (minv) w317158913
Samuela Timona (osm), Bytčianska (minv) w104429266
Samuela Timona (osm), Bytčianska (minv) w317158942
Samuela Timona (osm), Bytčianska (minv) w104429584
Samuela Timona (osm), Bytčianska (minv) w317158941
Skotňa (osm), Dolná (minv) w461616266
Skotňa (osm), Závozská (minv) w461616266
Slnečná (osm), Farská ulička (minv) w75129091
Slnečná (osm), Farská ulička (minv) w75128692
Slovenských dobrovoľníkov (osm), Spojná (minv) w156064460
Slovenských dobrovoľníkov (osm), Priehradná (minv) w156062925
Slovenských dobrovoľníkov (osm), Sirotárska (minv) w75129144
Slovenských dobrovoľníkov (osm), Pstruhová (minv) w75129245
Slovenských dobrovoľníkov (osm), Banícka (minv) w156064885
Slovenských dobrovoľníkov (osm), Dolný val (minv) w75129245
Stará dedina (osm), Hlavná cesta (minv) w318822231
Stará dedina (osm), Školský dvor (minv) w318822231
Stehličia (osm), Lipovecká (minv) w284062646
Stehličia (osm), Fialková (minv) w284062646
Stehličia (osm), Ku studienke (minv) w148035308
Stračia (osm), Kortinská (minv) w148035319
Stračia (osm), Jána Kalinčiaka (minv) w148035389
Strážovská (osm), Študentská (minv) w104429922
Strážovská (osm), Klemensova (minv) w156083656
Strážovská (osm), Mikuláša Dohnányho (minv) w104429495
Strážovská (osm), Pod Dielce (minv) w104428800
Strážovská (osm), Študentská (minv) w104428800
Strážovská (osm), Pod Dielce (minv) w104429922
Strážovská (osm), Mikuláša Dohnányho (minv) w104428646
Strážovská (osm), Mikuláša Dohnányho (minv) w104429922
Sv. Bystríka (osm), Černovská (minv) n1958743742
Tehelná (osm), Bláhova (minv) w71598439
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836680
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836706
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836591
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836608
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836623
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836698
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836641
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836657
Varšavská (osm), Ľubľanská (minv) n1956836631
Vrania (osm), Štrková (minv) w148035266
Vrania (osm), Na hôrke (minv) w148035182
Vrania (osm), Štrková (minv) w284062667
Vrania (osm), Štrková (minv) w284062668
Vysoká (osm), Na dolinu (minv) w198226732
Zelená (osm), Lipovecká (minv) w285783769
Zelená (osm), Bláhova (minv) w75128707
Zelená (osm), Riečna (minv) w285783745
Zábrehy (osm), Kukučínova (minv) w71598739
Záchrastie (osm), Potočná (minv) w71597548
Záchrastie (osm), Potočná (minv) w71597598
Záchrastie (osm), Potočná (minv) w71597539
Záchrastie (osm), Za kaštieľom (minv) w71597576
Záchrastie (osm), Potočná (minv) w71597499
Záchrastie (osm), Potočná (minv) w71597563
Záhradná (osm), Mariánske námestie (minv) w75128696
Záhradnícka (osm), Do Brezníka (minv) w152096133
Záhradnícka (osm), Do Brezníka (minv) w152096796
Záhradnícka (osm), Gazdova (minv) w152096824
Záhradnícka (osm), Gazdova (minv) w152096133
Záhradnícka (osm), Gazdova (minv) w152096796
Západná (osm), Radová (minv) w322079340
Západná (osm), Radová (minv) w322079341
Západná (osm), Radová (minv) w318867942
Závozská (osm), Skotňa (minv) w198227086
Závozská (osm), Dolná (minv) w198227086
Zúbekova (osm), Na Zápletí (minv) w198226476
Zúbekova (osm), Framborská (minv) w291658346
Zúbekova (osm), Pod Grendel (minv) w198226476
Černovská (osm), Sv. Bystríka (minv) n1958743716
Červená (osm), Horná Trnovská (minv) w75128683
Ďatlia (osm), Druhá (minv) w284062506
Ďatlia (osm), Roľnícka (minv) w148035325
Ďatlia (osm), Pod vinicou (minv) w285665699
Ďatlia (osm), Lieňová (minv) w284062580
Ďatlia (osm), Belicová (minv) w285665700
Šenkárovská (osm), Jastrabia (minv) w101944829
Šenkárovská (osm), Hričovská (minv) w101944932
Šenkárovská (osm), Holubia (minv) w101944949
Šenkárovská (osm), Brodňanov dvor (minv) w101944829
Šibeničná (osm), Skotňová (minv) w101958909
Šibeničná (osm), Hlavátková (minv) w101958278
Školská (osm), Belicová (minv) w104429043
Školská (osm), J. Tombora (minv) w104429043
Školská (osm), Klimovské (minv) w104429902
Školský dvor (osm), Hlavná cesta (minv) w71597337
Školský dvor (osm), Hlavná cesta (minv) w71597271
Školský dvor (osm), Stará dedina (minv) w71597337
Štaffenovský dvor (osm), Holubia (minv) w71597319
Štaffenovský dvor (osm), Pstruhová (minv) w71597315
Štaffenovský dvor (osm), Lieňová (minv) w71597243
Štaffenovský dvor (osm), Zaroháčovská (minv) w71597195
Štrková (osm), Vrania (minv) w71595894
Štrková (osm), Vrania (minv) w71596517
Štrková (osm), Malinová (minv) w71596290
Štrková (osm), Jabloňová (minv) w297057923
Študentská (osm), Pod Dielce (minv) w198227065
Študentská (osm), Strážovská (minv) w198227065
Študentská (osm), Strážovská (minv) w198226530
Študentská (osm), Pod Dielce (minv) w198226530
Študentská (osm), Mikuláša Dohnányho (minv) w198226530
Študentská (osm), Jána Mičicu (minv) w198226464
Štúrova (osm), Malá (minv) w155965137
Štúrova (osm), Na hôrke (minv) w155965010
Štúrova (osm), Na hôrke (minv) w155965036
Štúrova (osm), Belicová (minv) w155963448
Štúrova (osm), Karasová (minv) w155963423
Štúrova (osm), Na hôrke (minv) w155963448
Šťuková (osm), Námestie sv. Jána Bosca (minv) w104483503
Šťuková (osm), Granátová (minv) w104483023
Šťuková (osm), Rybné námestie (minv) w104483023
Šťuková (osm), Pod jarkom (minv) w104483023
Železničná (osm), Kožov dvor (minv) w75128733
Železničná (osm), Dlhá (minv) w285783997
Železničná (osm), Martina Rázusa (minv) w156061428
Žltá (osm), M. Šinského (minv) w156064399

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora